Trainingen en scholing voor aanpak overerfbare armoede

De provincies Groningen en Drenthe geven beide ruim € 23.000 subsidie aan het ontwikkelen van een dynamische leeromgeving om overerfbare armoede beter aan te kunnen pakken. Overerfbare armoede is armoede die al generaties lang in een familie bestaat. De leeromgeving is bedoeld voor medewerkers van woningbouwcorporaties en schuldhulpverleners. 

Leergang

Met de leeromgeving worden resultaten van onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in de praktijk toegepast. Organisaties die in hun werk te maken hebben met generatiearmoede krijgen informatie die ze in de praktijk kunnen toepassen. Daarbij gaat het om incasso- en beleidsmedewerkers van woningbouwcorporaties en schuldhulpverleners maar ook om directeurs en managers van deze organisaties. Voor hen komt een driedaagse leergang met trainingen en scholing om een eind te maken aan de armoede van generatie op generatie.  

Van onderzoek naar praktijk

Overerfbare armoede of generatiearmoede is armoede die binnen families is ontstaan en van generatie op generatie wordt doorgegeven. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar deze vorm van armoede in de Veenkoloniën en de onderzoeksresultaten geven nieuwe inzichten in de oorzaken hiervan. Het onderzoek is gefinancierd door de provincies Groningen en Drenthe. Kenniscentrum CMO STAMM vertaalt de resultaten van het onderzoek naar de praktijk. Daarbij leren hulpverleners hoe zij inwoners kunnen helpen de armoedespiraal te doorbreken. De Alliantie van Kracht, een samenwerkingsverband met organisaties op het gebied van welzijn, gezondheid en overheden, probeert inzicht te krijgen in overerfbare armoede en dit probleem aan te pakken. De leeromgeving helpt hierbij.