Tot 8 juli inspraak mogelijk op cultuurbeleid provincie Groningen

Alle Groningers kunnen tot en met 8 juli reageren op het Ontwerp Strategisch Beleidskader Cultuur 2017- 2020, dat eind april 2015 door de provincie werd vastgelegd. Hierin staan de uitgangspunten voor het cultuurbeleid van de provincie voor de komende jaren. Daarnaast is er een aanvullende brief opgesteld door de provincie, waarop ook inspraak mogelijk is.

Alle Groningers kunnen tot en met 8 juli reageren op het Ontwerp Strategisch Beleidskader Cultuur 2017- 2020, dat eind april 2015 door de provincie werd vastgelegd. Hierin staan de uitgangspunten voor het cultuurbeleid van de provincie voor de komende jaren. Daarnaast is er een aanvullende brief opgesteld door de provincie, waarop ook inspraak mogelijk is.

Digitaal beschikbaar

Het <media 29098 - - "TEXT, Bijlage 2 - Ontwerp Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020, Bijlage_2_-_Ontwerp_Strategisch_Beleidskader_Cultuur_2017-2020.pdf, 361 KB">beleidskader</media> en de <media 29096 - - "TEXT, Aanvullende brief op Ontwerp Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 en procedure inspraak, Aanvullende_brief_op_Ontwerp_Strategisch_Beleidskader_Cultuur_2017-2020_en_procedure_inspraak.pdf, 672 KB">aanvullende brief</media> zijn digitaal te bekijken en liggen ook ter inzage in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 in Groningen. Verder zijn exemplaren van het Ontwerp Strategisch Beleidskader Cultuur 2017- 2020 en de brief te bestellen bij de provincie Groningen, afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering (via cultuurnotagroningen@provinciegroningen.nl of telefoon 050 - 316 44 62).

Collegeprogramma

De uitgangspunten voor het cultuurbeleid van de provincie komen voort uit het collegeprogramma van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Hierin pleit het college voor 'een cultureel spannende provincie', met een breed en onderscheidend cultuuraanbod. In zijn cultuurbeleid wil het college samenwerken met meerdere partijen, zoals de culturele sector en de lokale, provinciale en landelijke overheden. Cultuur is vóór iedereen en mét iedereen, vindt het provinciebestuur. Hierbij is de relatie tussen cultuur en leefbaarheid erg belangrijk. Concreet wordt dit vertaald in zes strategische denklijnen, die voortborduren op de inhoud van het Ontwerp Strategisch Beleidskader.

Inspraaknota

De inspraakreacties op het beleidskader worden verwerkt in een zogenaamde inspraaknota. Deze wordt gebruikt bij de besluitvorming rond het definitieve Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 in oktober/november 2015. Daarna wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld en kunnen er subsidieaanvragen ingediend worden voor de nieuwe cultuurnotaperiode.

Meer informatie is te vinden in het dossier Cultuur.