Tommy Wieringa leest column voor over Groninger landschap

Schrijver Tommy Wieringa heeft op dinsdagmiddag 15 april in het provinciehuis een column voorgedragen over het Groninger landschap. Zijn bijdrage 'Nergenshuizen, een klein essay over ruimte' is terug te vinden in het document Terug- en Vooruitblik van het Programma Landelijk Gebied, dat die middag ook gepresenteerd werd. Wieringa is onder andere bekend van het recente boekenweekgeschenk 'Een mooie jonge vrouw'.

Schrijver Tommy Wieringa heeft op dinsdagmiddag 15 april in het provinciehuis een column voorgedragen over het Groninger landschap. Zijn bijdrage 'Nergenshuizen, een klein essay over ruimte' is terug te vinden in het document Terug- en Vooruitblik van het Programma Landelijk Gebied, dat die middag ook gepresenteerd werd. Wieringa is onder andere bekend van het recente boekenweekgeschenk 'Een mooie jonge vrouw'.

Programma Landelijk Gebied

In de terugblik van het Programma Landelijk Gebied wordt onder meer stilgestaan bij de ongeveer 600 projecten die sinds 2007 in gang zijn gezet en die te maken hebben met landbouw, natuur en waterkwaliteit. Met de komst van nieuwe natuur afgelopen jaren is de basis gelegd voor het Natuurwerk Nederland (Ecologische Hoofdstructuur), het landelijk netwerk van aaneengesloten natuurgebieden dat over een paar jaar gereed moet zijn.