Tolken van de EU in het provinciehuis

Afgelopen ontving ik samen met Rob Jonkman, wethouder in de gemeente Opsterland (Friesland), een aantal leden van het Comité van de Regio's. Dit comité is een adviesorgaan van de Europese Commissie. Het comité beoordeelt voorstellen van de Europese Commissie op de impact die zij hebben voor gemeenten en regio's.

 

Afgelopen ontving ik samen met Rob Jonkman, wethouder in de gemeente Opsterland (Friesland), een aantal leden van het Comité van de Regio's. Dit comité is een adviesorgaan van de Europese Commissie. Het comité beoordeelt voorstellen van de Europese Commissie op de impact die zij hebben voor gemeenten en regio's.
 
Jonkman en ik ontvingen met name de leden van de zogeheten ECR-fractie, die een van de fracties vormt binnen het comité. De afkorting staat voor European Conservatives en Reformists, een club met 74 EU-parlementsleden van verschillende partijen, waaronder 'mijn eigen' ChristenUnie.
 
De bijeenkomst ging over de Europese regelgeving rond aanbesteding en inkoop. Dat klinkt als een nogal saai en droog onderwerp - en dat is het misschien ook wel.
 
Maar wat bleek? Het programma had erg leuke sprekers, met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Binnen de regels van de kunst van het aanbesteden zijn er lastige punten waar gemeenten en provincie tegen aanlopen. Deze vrijdagochtend kregen we allerlei praktische suggesties voor maatwerk en vereenvoudiging van de regelgeving op dit gebied.

De bijeenkomst was buitengewoon geslaagd, hoorde ik terug van onze gasten. Het gezelschap was onder de indruk van het historische deel van het provinciehuis. Ook al was de Statenzaal bijna onherkenbaar door een hele rij van tolkencabines.

Al met al denk ik dat het bezoek een sterk staaltje Groningen-promotie was. De historische binnenstad, de vele terrasjes, die dank zij het mooie weer goed waren bezet, gaven velen het idee om nog eens terug te komen.

En ondertussen heb ik zo veel nieuwe mensen leren kennen. Dat is erg prettig, nu ik zelf ook lid ben geworden van het Comité van de Regio's. Dat past goed bij de portefeuille internationalisering, die ik een tijdje terug overnam van mijn collega-gedeputeerde Fleur Gräper. Maar ook bij de thema's landbouw en natuur, die ik in mijn portefeuille heb. Want de EU, dat is best vaak plattelandsbeleid. En dan heb je het al snel over deze twee zaken. En natuurlijk ook over visserij, dat ook in mijn portefeuille zit.

De bijeenkomst was al gepland. Maar nu heb ik in sneltreinvaart kunnen ervaren hoe je dit onderdeel van het (politieke) spel speelt. Erg de moeite waard!

Misschien nog leuk om te melden: ik mag me nu ook schaduwrapporteur noemen in het dossier 'technische maatregelen visserij'. Samen met hoofdrapporteur Emily Westley ga ik werken aan een advies over welke technische maatregelen in de visserij nodig zijn om soorten in stand te houden. Het gaat dan over vistuig, vangstsamenstelling en wat wel en niet mag qua bijvangsten.

We gaan kijken welke regels en technische ge- en verboden nodig zijn in welke zeebekken, zodat er niet één uniforme regel voor de hele EU komt.