Toerismevisie gepresenteerd: provincie wil meer toeristen trekken

De provincie wil meer toeristen naar Groningen trekken. Zij moeten langer blijven en ook weer terugkomen. Dit kan als er meer gebruik gemaakt wordt van de toeristische mogelijkheden van onze provincie, zo staat in de Toerismevisie 2016-2020. De provincie wil het toerisme bevorderen door de promotie en marketing te verbeteren, wandel-, fiets- en vaarroutes te ontwikkelen en ondernemerschap te stimuleren.

De provincie wil meer toeristen naar Groningen trekken. Zij moeten langer blijven en ook weer terugkomen. Dit kan als er meer gebruik gemaakt wordt van de toeristische mogelijkheden van onze provincie, zo staat in de Toerismevisie 2016-2020 (PDF PDF-bestand, 5 MB). De provincie wil het toerisme bevorderen door de promotie en marketing te verbeteren, wandel-, fiets- en vaarroutes te ontwikkelen en ondernemerschap te stimuleren.

Promotie en marketing

Marketing Groningen is verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van het toeristische aanbod van onze provincie. Deze organisatie krijgt de komende jaren een nog grotere rol in de promotie van onze provincie. Ook komt er een nieuwe landelijke promotie- en marketingcampagne. Daarin staan de veelzijdigheid van het Groninger landschap en de Groninger cultuur centraal.

Routes

De afgelopen jaren heeft de provincie veel geld gestoken in het aanleggen van recreatieve fiets- en wandelpaden en vaarwegen. Nu de infrastructuur goed op orde is, wil de provincie het gebruik ervan stimuleren door (thema-)routes te ontwikkelen die langs hoogtepunten van het Groninger landschap en het cultureel erfgoed leiden. 

Ondernemerschap

De provincie wil verder haar financieringsmogelijkheden ook openstellen voor toeristisme en recreatie. Daarnaast worden samen met de toeristische brancheorganisaties netwerkbijeenkomsten georganiseerd, zodat de verschillende toeristische activiteiten in de regio elkaar kunnen versterken. Ook gaat de provincie Groningen toeristische ondernemers stimuleren om aan te sluiten bij de promotie en marketing.