Toekomstvisie Blauwestad: De discussie kan beginnen

"Trots en nieuwsgierig, toekomstperspectieven voor Blauwestad en het Oldambt". Dit is de titel van het discussiestuk dat GS van de provincie Groningen en B&W van de gemeente Oldambt vandaag hebben gepresenteerd. Het vormt de basis voor een discussie en analyse die moet leiden tot een definitieve ontwikkelingsvisie voor Blauwestad.

"Trots en nieuwsgierig, toekomstperspectieven voor Blauwestad en het Oldambt". Dit is de titel van het discussiestuk dat GS van de provincie Groningen en B&W van de gemeente Oldambt vandaag hebben gepresenteerd. Het vormt de basis voor een discussie en analyse die moet leiden tot een definitieve ontwikkelingsvisie voor Blauwestad.

Trots en nieuwsgierig

In het stuk worden twee scenario's omschreven voor de toekomst: “Trots op wat er is” en “Nieuwsgierig naar wat er kan komen”. Op basis hiervan wordt verder gesproken met allerlei partijen die betrokken zijn bij Blauwestad, zoals de bewoners en de ondernemers uit het gebied. Andere geïnteresseerden kunnen hun mening online geven door een vragenlijst in te vullen. Alle reacties  worden verwerkt in een ontwerp-ontwikkelingsvisie, die voor de zomer aan provinciale staten en de gemeenteraad wordt gepresenteerd. 

In het dossier Bauwestad staan de ontwikkelingen rondom Blauwestad en kunt u de actuele documenten over Blauwestad downloaden of bestellen.