Toekomstige natuurterreinen in Groningen in kaart gebracht

De ambitiekaart Natuur Groningen is klaar. Deze digitale ambitiekaart hoort bij het Natuurbeheerplan Groningen. De kaart beschrijft de gewenste situatie van natuurterreinen in Groningen op de lange termijn, binnen en buiten de ecologische hoofdstructuur. De ecologische hoofdstructuur is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin we planten en dieren voorrang geven en beschermen. We verbinden deze natuurgebieden zodat ze niet geïsoleerd raken en dieren en planten uitsterven.

De ambitiekaart Natuur Groningen is klaar. Deze ambitiekaart hoort bij het Natuurbeheerplan Groningen. De kaart beschrijft de gewenste situatie van natuurterreinen in Groningen op de lange termijn, binnen en buiten de ecologische hoofdstructuur. De ecologische hoofdstructuur is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin we planten en dieren voorrang geven en beschermen. We verbinden deze natuurgebieden zodat ze niet geïsoleerd raken en dieren en planten uitsterven.

Subsidies voor natuurbeheer

We gebruiken de ambitiekaart ook om subsidieaanvragen voor de inrichting en het beheer van deze natuurgebieden te beoordelen. Particulieren en landbouwers kunnen voor de inrichting en het beheer van natuurgebieden die op de kaart vermeld staan, een vergoeding krijgen. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de bestaande subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer. In de loop van 2010 openen wij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen (SKNLG). Deze regeling is bedoeld voor de inrichting en/of kwaliteitsverbetering van natuurgebieden en voor het omzetten van landbouwgrond in natuur.

Kaart bestellen

De ambitiekaart Natuur Groningen is verkrijgbaar op papier. U kunt de kaart gratis bestellen via info@provinciegroningen.nl. Binnenkort is de ambitiekaart ook digitaal te bekijken via onze website.