Toekomst Ganzedijk bekend

Ganzedijk kan blijven bestaan en wordt opgeknapt. Omdat de vraag naar huurwoningen kleiner is dan het aanbod, zullen er een aantal kwalitatief slechte huurwoningen moeten verdwijnen. Uitgangspunt is dat iedereen die in Ganzedijk wil blijven wonen, in Ganzedijk kan blijven wonen. Gisteravond werd het toekomstplan van de gemeente Reiderland, woningcorporatie Acantus en de provincie Groningen aan de bewoners gepresenteerd. Het plan is het afgelopen jaar tot stand gekomen in goed overleg met het Comité Ganzedijk Blijft!

Huurwoningen

De meeste huurwoningen van Acantus in Ganzedijk worden opgeknapt. Deze opknapbeurt bestaat uit een basispakket, dat onder andere het vernieuwen van sanitair en keuken omvat. Deze maatregelen leiden niet tot een hogere huur voor de zittende huurders. Daarnaast worden extra aanpassingen van de woning aangeboden, met name op het gebied van energiebesparing, bijvoorbeeld een HR-ketel en/of isolatie. Keuze voor deze aanvullende maatregelen kan wel een huurverhoging betekenen, maar houdt aan de andere kant een lagere energierekening in.

Particuliere eigenaren

De eigenaren van de meeste andere woningen krijgen hetzelfde aanbod voor het opknappen van de woning tegen kostprijs. Eigenaren die hiervan gebruik maken, krijgen hulp bij het aanvragen van subsidies. Ook overweegt de provincie om eigenaren een renteloze financieringsregeling aan te bieden.


Nuusweg

Het plan houdt ook in dat een aantal bouwkundig slechte huurwoningen wordt gesloopt. Het gaat om de twee leegstaande zgn. "brandwoningen" aan de Ganzedijk en om de huurwoningen aan de Nuusweg. Omdat dit een belangrijk planonderdeel is voor de bewoners van deze straat, is hier op speciale informatiebijeenkomsten al met hen over gesproken. Hierbij was het Comité Ganzedijk Blijft! aanwezig. Voor de bewoners van de Nuusweg met een verhuiswens wordt gezocht naar maatoplossingen. Daarvoor worden persoonlijke gesprekken gevoerd met de gemeente en Acantus. Ook met de eigenaren van de huizen die aan een huurwoning vastzitten, worden gesprekken gevoerd over de toekomst van hun woning. Particuliere eigenaren die aan de Nuusweg willen blijven wonen, kunnen dit gewoon doen. Onteigening is niet aan de orde.

Onderzoeken

Het plan is gebaseerd op de uitkomsten van vier onderzoeken:

  • Een bouwkundig onderzoek naar de kwaliteit van 57 woningen. Uitgevoerd door HJK-architecten.
  • Onderzoek naar de wensen van de bewoners van die 57 woningen. Uitgevoerd door RIGO.
  • Aanvullend onderzoek naar de wensen van de bewoners van de overige woningen in Ganzedijk en in Hongerige Wolf. Uitgevoerd door het Comité Ganzedijk Blijft!
  • Energieonderzoek. Uitgevoerd door het EnergieKennisCentrum (EKC) van de Hanzehogeschool.
    Het haalbaarheidsonderzoek naar een dorpshuis loopt nog.