Toekomst Blauwestad duidelijk

Minder woningen en meer recreatie. Dat is de toekomst van Blauwestad. In het nieuwe plan is er de aankomende vijf tot tien jaar ruimte voor de verkoop van 200-250 kavels. De overige ruimte wordt ontwikkeld als recreatieruimte voor zowel waterrecreatie als recreatie op het land. Deze visie hebben de provincie en de gemeente Oldambt vandaag gepresenteerd.

Minder woningen en meer recreatie. Dat is de toekomst van Blauwestad. In het nieuwe plan is er de aankomende vijf tot tien jaar ruimte voor de verkoop van 200-250 kavels. De overige ruimte wordt ontwikkeld als recreatieruimte voor zowel waterrecreatie als recreatie op het land. Deze visie hebben de provincie en de gemeente Oldambt vandaag gepresenteerd.

Van Het Dorp naar Het Havenkwartier

Woningbouw moet vooral plaatsvinden in de woongebieden Het Riet, De Wei en Het Park. Het Wold wordt de plek voor hoogwaardige recreatiewoningen. Het Dorp binnen Blauwestad gaat voortaan Het Havenkwartier heten en moet het nieuwe kloppende hart van Blauwestad worden. Er komen horecavoorzieningen, een terras aan het water en er blijft ruimte voor woningbouw en recreatiewoningen. Het haventerrein wordt ingericht als evenemententerrein en we gaan onderzoeken of een evenementenbureau opgezet kan worden.

Beter bereikbaar

We verbeteren de bereikbaarheid van Blauwestad door de hoofdingang te verbeteren en de woongebieden beter te ontsluiten. Er komt een fietsbrug over de A7 en het Winschoterdiep naar Winschoten. Ook komt er een noordelijke vaarverbinding en verbeteren we de bereikbaarheid van Winschoten via het water.

Geen ziekenhuis en golfbaan

Basis van de ontwikkelingsvisie voor Blauwestad zijn de gesprekken met mensen en organisaties in het gebied en de resultaten uit een digitale enquête. Er zijn ook enkele ideeën die het niet gehaald hebben. Zo komt er geen ziekenhuis in Blauwestad en ook een golfbaan staat niet in het plan.

Financiën

Het geld voor de maatregelen in de woongebieden, het beheer en het onderhoud zijn in de verkoop van de grond opgenomen. Het geld voor het verbeteren van de bereikbaarheid is nog niet helemaal rond. De provincie en de gemeente gaan daar hun uiterste best voor doen.

Hoe nu verder?

Op 31 augustus 2010 organiseren we een informatieavond voor bewoners en andere belangstellenden. Na de zomer bespreken Provinciale Staten en de gemeenteraad van Oldambt de visie. Kijk voor actuele informatie in ons dossier Blauwestad.