To be or not to be, oftewel: baggeren of procederen

Er zijn dagen dat je blij bent als iets NIET gebeurt. Maandag was zo'n dag. Ik ben blij dat de Waddenvereniging geen bezwaar zal maken om de vaargeul naar de Eemshaven uit te baggeren. Dat heeft de Waddenvereniging mij maandag laten weten. Dat was de dag waarop de termijn afliep om bij minister Schultz aan te kondigen dat je tegen dat voornemen wilt procederen.

 

Er zijn dagen dat je blij bent als iets NIET gebeurt. Maandag was zo'n dag. Ik ben blij dat de Waddenvereniging geen bezwaar zal maken om de vaargeul naar de Eemshaven uit te baggeren. Dat heeft de Waddenvereniging mij maandag laten weten. Dat was de dag waarop de termijn afliep om bij minister Schultz aan te kondigen dat je tegen dat voornemen wilt procederen.
 
Ik ben blij met het besluit dat de Waddenvereniging niet naar de rechter stapt. Sinds ik als gedeputeerde begon, ben ik met bedrijven en natuurorganisaties samen aan het werk om niet alleen te kijken naar zoiets als de vaargeul, maar ook naar mogelijkheden om de natuur in de Eems-Dollard te herstellen.
 
En dat laatste lukt zo goed, dat de natuurorganisaties die meedoen aan dit overleg (dat officieel 'Economie en Ecologie in balans' heet) nu dus niet gaan procederen. Want er staan proeven op stapel om de natuur te herstellen. Om slib te gebruiken om een Groene Dijk te maken, of dat slib te verspreiden over landbouwgrond in de Veenkoloniƫn.
 
Het probleem was, dat de plannen voor de vaargeul al verder gevorderd zijn dan de projecten met het slib. Maar gelukkig hebben de natuurorganisaties daar toch zoveel vertrouwen in, dat we door kunnen gaan zonder elkaar bij de rechter te ontmoeten. Dat is een dapper van ze!
 
Het is nu wel zaak om de projecten met slib, en nog veel meer, zo snel mogelijk uit te werken. Gelukkig wordt de Griesberg, de afvalberg in het Wad, komend jaar door Rijkswaterstaat opgeruimd. En heeft minister Schultz de natuurorganisaties per brief gezegd dat het haar ernst is met natuurherstel in de Eems-Dollard.
 
Zo komt er na jaren - of beter: na decennia - schot in de zaak. Overheden, bedrijven en natuurorganisaties werken samen aan natuurherstel in het Wad. Natuurorganisaties blij, want de Eems-Dollard wordt opgeknapt. Bedrijven blij, want daarmee ontstaat economische ruimte voor meer bedrijvigheid in de haven. En overheden blij, omdat natuur en economie en daarmee het algemeen belang ermee is geholpen.
 
Voordat het zo ver is, zal het nog vaak eb en vloed worden. Maar toch: ik vind het een doorbraak.