Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering van woningen opengesteld

Met ingang van 6 november 2014 is de Tijdelijke Regeling voor Waardevermeerdering van woningen opengesteld. Met die regeling van de Dialoogtafel kunnen huiseigenaren in negen Groninger gemeenten (Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer en De Marne) een tegemoetkoming krijgen van maximaal 4.000 euro voor energiebesparende of -opwekkende maatregelen. Daaronder vallen ook de woningbouwcorporaties met huizen in deze negen gemeenten.

Met ingang van 6 november 2014 is de Tijdelijke Regeling voor Waardevermeerdering van woningen opengesteld. Met die regeling van de Dialoogtafel kunnen huiseigenaren in negen Groninger gemeenten (Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer en De Marne) een tegemoetkoming krijgen van maximaal 4.000 euro voor energiebesparende of -opwekkende maatregelen. Daaronder vallen ook de woningbouwcorporaties met huizen in deze negen gemeenten.

Tenminste 1.000 euro schade

De regeling staat open voor woningeigenaren in de negen gemeenten waar door de NAM voor tenminste 1.000 euro aardbevingsschade is vastgesteld. En voor mensen die op of na 17 januari 2014 een bestaande woning hebben gekocht of een nieuwbouwwoning opgeleverd hebben gekregen. Ook woningeigenaren die hun huis bouwkundig (laten) versterken in overeenstemming met een schriftelijk advies van de NAM kunnen een beroep doen op de vergoeding. De regeling mag gecombineerd worden met de Groninger Energiepremie.

De volgende energiebesparende of- opwekkende maatregelen worden vergoed:

  • Dak-, vloer- en gevelisolatie   
  • Zonnepanelen en zonnecollectoren
  • Muurisolatie     
  • Zonneboiler
  • HR ++(+) glas 
  • Warmtepomp
  • Combiketel met hoog rendement  
  • Warmte- koudeopslag
  • Technieken voor warmteterugwinning
  • Het verkrijgen van een Energie Prestatie Advies

Terugwerkende kracht

De tijdelijke regeling voor waardevermeerdering geldt vanaf 17 januari 2014. Dus ook huiseigenaren die al energiebesparende maatregelen hebben getroffen en betaald, kunnen (een deel van) hun geld terugkrijgen. De regeling die nu van kracht is geworden, loopt door tot de definitieve klaar is. Daaraan wordt door de Dialoogtafel al gewerkt.

Waar kunt u terecht?

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit, bij die instantie kunnen huiseigenaren hun aanvraag indienen. SNN heeft veel ervaring met dit soort vergoedingsregelingen. Op de website van SNN staat meer informatie. Ook heeft SNN een speciaal telefoonnummer (050 - 522 49 24) en mailadres (waardevermeerdering@snn.eu) waar mensen met vragen terecht kunnen.

Compensatie

De provincie heeft de tijdelijke regeling op verzoek van de Dialoogtafel uitgewerkt. De regeling is bedoeld als compensatie voor overlast en schade door aardbevingen. Zij is gebaseerd op het advies van de Commissie Meijer aan de provincie Groningen en het akkoord Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen, dat de negen gemeenten, de provincie het Rijk en NAM in januari sloten. Voor de maatregelen is voor een periode van vijf jaar 125 miljoen euro beschikbaar.