Tijdelijke proef hoger waterpeil Lauwersmeer jaar later

De pilot om zes weken lang het water in het Lauwersmeer op een hoger peil vast te houden, wordt van komend voorjaar verplaatst naar begin 2017. De tijd wordt deels gebruikt voor extra zorgvuldigheid rondom de nulmetingen in het gebied, waar omwonenden om hebben gevraagd. Dat hebben de betrokken gemeenten, de provincie Groningen, de provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en het waterschap Noorderzijlvest samen besloten.

De pilot om zes weken lang het water in het Lauwersmeer op een hoger peil vast te houden, wordt van komend voorjaar verplaatst naar begin 2017. De tijd wordt deels gebruikt voor extra zorgvuldigheid rondom de nulmetingen in het gebied, waar omwonenden om hebben gevraagd. Dat hebben de betrokken gemeenten, de provincie Groningen, de provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en het waterschap Noorderzijlvest samen besloten.

Watervergunning

Om de beoogde startperiode van de proef (van 15 februari tot 1 maart) te halen, zou het nodig zijn om de watervergunning nu al aan te vragen. Qua tijd overlapt dat met de afhandeling van de reacties van organisaties en inwoners op het concept-Beheerplan Nationaal Park Lauwersmeer. De proef met het waterpeil maakt deel uit van dit beheerplan.

Reacties zorgvuldig behandelen

Zo'n gelijktijdige behandeling is toegestaan. Maar gelet op het geringe draagvlak voor de proef onder bewoners en boeren in het gebied, willen de overheden eerst alle reacties op het beheerplan zorgvuldig behandelen. Daarna starten ze de procedure voor een watervergunning. Er zijn 161 reacties binnengekomen op het concept-beheerplan, waaronder zo'n 80 identieke. Die worden zorgvuldig beantwoord, waarna er een reactienota komt en het beheerplan definitief wordt vastgesteld. Daarna start de procedure voor de watervergunning, waar inwoners eveneens inhoudelijk op kunnen reageren.

Geen afstel

Uitstel betekent geen afstel. "De belangrijkste reden voor de proef is dat we willen kijken of je met een tijdelijk hoger waterpeil de gestage 'verbossing' van het gebied kunt tegengaan. En of zes weken een hoger waterpeil in het voorjaar leidt tot meer en beter riet, plus een betere populatie van flora en faunasoorten in dit beschermde natuurgebied", aldus gedeputeerde Henk Staghouwer. 'Daar staan alle overheden nog steeds achter.'