'Tijd voor volgende stap winkelleegstand noordelijke provincies'

De winkelleegstand in de drie noordelijke provincies is de afgelopen tijd gedaald. Ook is er winkelruimte uit de markt gehaald. Toch blijft structurele leegstand een zorg. Dat blijkt uit een onderzoek naar leegstaande winkelpanden In Noord-Nederland, dat is uitgevoerd in opdracht van de drie provincies.  

Retailagenda

Groningen, Frysl├ón en Drenthe hebben de afgelopen periode op verschillende manieren werk gemaakt van de winkelleegstand. In Groningen is dat gebeurd via de regeling Retailagenda. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken legt uit: 'Met de Retailagenda van de provincie Groningen stimuleren wij gemeenten om in regionaal verband detailhandelsvisies en uitvoeringsplannen op te stellen, onder meer om kernwinkelgebieden compacter te maken. Veel gemeenten zijn hier inmiddels mee aan de slag. Verder is samen met MKB Noord een programma ontwikkeld om het ondernemerschap in de provincie te stimuleren. Dat vind ik een mooi initiatief.'  

Leegstand in krimpgebieden

De structurele leegstand komt vooral voor in krimpgebieden en middelgrote kernen. Het totaal aan winkelvloeroppervlak in het Noorden is onder het niveau van 2014 en ten opzichte van 2014 is de leegstand met 19% afgenomen. Het gaat hierbij vooral om voormalige supermarkten en te grote winkels en panden in (overdekte) winkelcentra en verdiepingen. De problemen rond structurele leegstand worden het meest gevoeld in de krimpgebieden, waar de mogelijkheden beperkt zijn - transformatie naar woningen is vaak niet mogelijk, omdat hieraan geen behoefte is - en leegstand de meeste impact op de leefbaarheid heeft.

Hoog op de agenda

De winkelleegstand staat bij de drie provincies hoog op de agenda. Ondanks dat de leegstand daalt, is de structurele leegstand in Noord-Nederland hoog. In totaal staan 380.000 vierkante winkelmeters leeg, verdeeld over ruim 1.600 panden. Hiervan staat ruim eenderde structureel leeg en is moeilijk te transformeren. 

Bijeenkomst provincies en vastgoedsector

Op 2 oktober 2019 organiseert de Retailagenda een landelijke vastgoedtafel, tijdens het IPO-Jaarcongres in Groningen. Tijdens deze bijeenkomst gaan de provincies en de vastgoedsector met elkaar in gesprek over ontwikkelingen op het gebied van detailhandel in het algemeen en winkelleegstand in het bijzonder. De noordelijke provincies presenteren hier de belangrijkste bevindingen van het noordelijke onderzoek naar winkelleegstand en bespreken met de aanwezige vastgoedpartijen mogelijke oplossingsrichtingen en vervolgacties. 

Downloads