Tijd voor ontspanning

De afgelopen week stond in het teken van de ontspanning. Dinsdag was de laatste projectgroepvergadering van dit jaar. Dit keer niet op het provinciehuis. De projectgroepleden hebben met veel inzet bijgedragen aan het project. Zij hebben hun rol als verbindende schakel tussen de kerngroep en hun achterbannen met verve vervult met als mijlpaal de Bestuursconferentie RUD op 26 november.

De afgelopen week stond in het teken van de ontspanning. Dinsdag was de laatste projectgroepvergadering van dit jaar. Dit keer niet op het provinciehuis. De projectgroepleden hebben met veel inzet bijgedragen aan het project. Zij hebben hun rol als verbindende schakel tussen de kerngroep en hun achterbannen met verve vervult met als mijlpaal de Bestuursconferentie RUD op 26 november.

Als dank daarvoor wilde ik dit keer iets leuks met de projectgroepleden doen. Dat werd een bezoek aan het Kloostermuseum in Aduard, waar wij zijn ontvangen door monnik Ies de Boer, die ons enthousiast heeft verteld over de grote betekenis die het Klooster van Aduard in de 13e en 14e eeuw had. Mooi verhaal. Daarna iets verder noordelijk doorgereisd naar een ander stukje cultureel erfgoed, de Piloersemaborg bij Den Ham.

Rond de open haard vergaderd. Belangrijkste punt was het delen van kennis tussen de projectgroepleden over de gevolgen van een regionale uitvoeringsorganisatie voor de 'latende organisaties'. Dat denken staat bij de meeste organisaties nog in de kinderschoenen is mijn constatering. Een aandachtspunt voor de komende maanden. Bij de lunch de projectgroepleden bedankt voor hun inzet en voor elk projectgroeplid een klein cadeautje: Fokke en Sukke over humor op het werk. Naar mijn idee is humor onmisbaar voor een goede samenwerking. Tot slot nog met zijn allen op de foto.

Woensdag in Winschoten de voorzitters van de samenwerkende ondernemingsraden bijgepraat. Grote betrokkenheid bij de voorzitters en goede, constructieve sfeer. Koos van der Broek deed verslag van het goede overleg dat wij vorige week vrijdag hebben gehad en van de gemaakte afspraken.

Voor veel van mijn collega's was het de laatste werkweek van dit jaar, dus ook een paar activiteiten die daarbij horen. Woensdag eindelijk tijd om bij te praten met een aantal collega’s tijdens de kerstborrel met lopend buffet van mijn afdeling Omgevingsbeleid/Projectbureau. Donderdag was het Oliebollentoernooi, het jaarlijkse volleybaltoernooi voor medewerkers van de provincie. Heerlijk ontspannen en met plezier gevolleybald en natuurlijk de eerste oliebollen gegeten.

De kerngroep werkt nog een weekje door. Dinsdag praten wij met Jan Beldman van KplusV organisatieadvies, het adviesbureau dat ons ondersteunt, over de verdere uitwerking van de modellen.