Tientallen miljoenen voor verkeer- en vervoersprojecten

De komende jaren is de provincie Groningen van plan om voor tientallen miljoenen euro's te investeren in verkeer- en vervoersprojecten om de bereikbaarheid binnen en buiten de provinciegrenzen te verbeteren. De investeringen zijn gericht op de bereikbaarheid van de stad Groningen, de bereikbaarheid van de Eemshaven en de internationale treinverbinding met Noord-Duitsland.

 

De komende jaren is de provincie Groningen van plan om voor tientallen miljoenen euro's te investeren in verkeer- en vervoersprojecten om de bereikbaarheid binnen en buiten de provinciegrenzen te verbeteren. De investeringen zijn gericht op de bereikbaarheid van de stad Groningen, de bereikbaarheid van de Eemshaven en de internationale treinverbinding met Noord-Duitsland.

Bereikbaarheid stad Groningen

De provincie kiest ervoor 40 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het openbaar vervoer in de stad Groningen. Daarnaast gaat er extra geld naar de aanpak van de weg van Winsum naar Groningen (N361) en komt er een rondweg bij Bedum om het vrachtverkeer in het centrum te verminderen. Verder investeert de provincie in de openbaar vervoersverbinding tussen Leek en Roden en is er extra geld beschikbaar voor het stationsgebied in de stad Groningen.

Bereikbaarheid Eemshaven

De provincie vindt het ook belangrijk dat de Eemshaven goed bereikbaar is. Er gaat daarom een bedrag van 78 miljoen euro naar de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de treinverbinding Amsterdam-Bremen. Die moet teruggebracht worden tot drieënhalf uur. Om die ambitie kracht bij te zetten trekt de provincie 85 miljoen euro uit voor investeringen op dit stuk spoor. Voor een fietsbrug bij Blauwestad en de bruggen bij Aduard en Dorkwerd is een bedrag van twee keer vier miljoen euro beschikbaar.

Het geld is voor een deel afkomstig uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn.