Tien partijen tekenen intentieverklaring voor energieneutrale N33 Midden

De N33 tussen Appingedam en Zuidbroek moet een volledig energieneutrale weg worden. Dat is de ambitie van tien betrokken partijen in de regio. Om deze ambitie kracht bij te zetten, tekenden de tien partners op 19 november een intentieverklaring. Dat deden ze door hun hand in slib te drukken.

Ondertekening

De ondertekende partijen  voor het verduurzamen van de N33 zijn: de provincie Groningen, Rijkswaterstaat, gemeente Midden-Groningen, gemeente Appingedam, gemeente Delfzijl, Groningen Seaports, Stichting BuildinG, Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energiekoepel (GrEK) en de New Energy Coalition.

Natuurlijke materialen

De partijen gaan kijken naar wat lokale energiecorporaties en grondstoffen kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de N33. Er wordt gekeken hoe lokale, natuurlijke materialen op een slimme manier als grondstof kunnen dienen bij de verdubbeling van de weg. Dit kan bijvoorbeeld door vangrails van natuurlijke 'biobased' grondstoffen te maken of door bouwblokken uit geperst slib uit de Eems-Dollard te gebruiken. Tijdens de ondertekening stond een kunstwerk van grote bouwblokken tentoongesteld, gemaakt van slib uit de Eems Dollard.

Uitwerking

Op korte termijn stellen de ondertekenende partijen een programma op om de duurzaamheid van het middelste gedeelte van de N33 tussen Appingedam en Zuidbroek verder uit te werken. Bij verduurzamen gaat het bij de N33 Midden over de onderwerpen: circulariteit, energie, biodiversiteit en sociale relevantie.

Volledig energieneutraal

De provincie Groningen en het ministerie spraken eerder de ambitie uit de N33 Midden als volledig energieneutrale en zoveel mogelijk circulaire rijksweg te willen aanleggen. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg zelf ook het energieverbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd. Daarnaast biedt de geheel nieuwe brug over het Afwateringskanaal meer mogelijkheden voor een ecologische verbindingszone.