Thematisch programmaplan verbetert welvaart van Groningers

Het Nationaal Programma Groningen investeert € 155 miljoen in onze provincie. Het geld gaat naar investeringen in duurzame economische ontwikkeling, kennis en vakmanschap, bereikbaarheid en natuur- en landschapsontwikkeling. Dit moet zorgen voor meer welvaart in onze provincie, minder werkloosheid en een hoger besteedbaar inkomen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in gezondheid, het terugdringen van de CO2-uitstoot en meer groen.

Thematisch programmaplan

Dat staat in het thematisch programmaplan (PDF PDF-bestand, 3 MB) van de provincie Groningen. Dit plan moet extra bijdragen aan het perspectief van het aardbevingsgebied. De provincie werkt de komende tien jaar samen met andere overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan een duurzaam en toekomstgericht Groningen.

Gemeentelijke programmaplannen

Gemeenten in het aardbevingsgebied stellen een eigen lokaal programmaplan op als onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Deze plannen richten zich op onderwerpen die lokaal of regionaal spelen. Het thematisch programmaplan gaat over onderwerpen waar een provinciale aanpak voor nodig is, gericht op de hele provincie. Voor al deze programmaplannen is het van belang dat ze op elkaar aansluiten en bijdragen aan de vier ambities Economie, Werken en leren, Leefbaarheid en Natuur en Klimaat van het Nationaal Programma Groningen. Hiermee stimuleert de provincie structureel de brede welvaart voor alle Groningers.

Goede ideeën

Gedeputeerde Staten bieden het thematisch programmaplan aan aan Provinciale Staten. Na vaststelling door Provinciale Staten maakt het provinciebestuur een inventarisatie van projecten. Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties worden vervolgens uitgenodigd om goede ideeën aan te dragen en mee te werken. De bedoeling is dat begin 2021 de eerste projecten van start kunnen gaan.