The Potato Valley werkt aan kringloopteelt pootaardappels

De pootaardappelteeltsector in Noord-Nederland gaat de komende jaren werk maken van een economisch vitale kringlooplandbouw in harmonie met de omgeving. Zo wordt er gezocht naar groene alternatieven voor de bescherming van gewassen. Dat staat in het plan van aanpak dat de stichting The Potato Valley presenteerde tijdens een kennisbijeenkomst over akkerbouw in Munnekzijl op 28 november. 

Belangrijke economische sector

Via The Potato Valley werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan de toekomst van de akkerbouw. In Groningen en Friesland is de pootaardappelteelt een belangrijke economische sector. De sector biedt direct en indirect werk aan 5.500 mensen en levert 8% van het pootgoed dat mondiaal verhandeld wordt. Daarmee heeft de Nederlandse pootaardappelsector wereldwijd een toppositie.

Verzilting

Intussen heeft de sector te maken met verzilting van de grond, arbeidskrapte en het vraagstuk van klimaatadaptatie. De uitdaging voor de komende jaren is op deze ontwikkelingen in te spelen, met behoud van de toppositie.

Kijk voor het plan van aanpak en meer informatie op www.thepotatovalley.nl.