Tentoonstelling Politiek in Prent in provinciehuis

Van woensdag 11 november t/m vrijdag 11 december is de 17e aflevering van de tentoonstelling Politiek in Prent 2008 te bezichtigen in het provinciehuis in Groningen (Sint Janstraat 4 en Martinikerkhof 12). De tentoonstelling brengt het afgelopen jaar op een unieke wijze in beeld. Thema’s die onder andere de revue passeren zijn Fitna, de kredietcrisis, Wouter Bos en de banken, de Amerikaanse verkiezingsstrijd, de Olympische spelen, het drama Zimbabwe en de strijd voor persvrijheid en het milieu over de hele wereld. De tentoonstelling is gratis toegankelijk op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Winnaar Inktspotprijs
De winnaar van de Inktspotprijs, Tom Janssen, is ook vertegenwoordigd. Hij tekende de prent met de Handophoudende Kapitalist in de beginperiode van de kredietcrisis toen wereldwijd banken in liquiditeitsproblemen kwamen en overheidssteun ontvingen. De inktspotprijs is de prijs voor de beste politieke spotprent die het afgelopen jaar gepubliceerd is in de landelijke en regionale pers.

Onder de tekenaars bevinden zich ook dit jaar weer Joep Bertrams, Ruben Oppenheimer, Mirjam Vissers, Jos Collignon en natuurlijk Peter van Straaten. Dit jaar zijn voor het eerst drie eervolle vermeldingen voor Inhoud, Beeld en Humor verleend aan respectievelijk Fritz Behrendt (postuum), Oppenheimer en Janssen. De prenten van deze tekenaars maken ook onderdeel uit van de tentoonstelling.