Tempo maken

Donderdag weer aan het werk gegaan. Het was nog zeer rustig. Na een rondje langs mijn collega's aan de slag met het projectplan voor de fasen 3 en 4. Ook de offerteaanvraag voor de ondersteuning tijdens fase 4 nog eens tegen het licht gehouden. Aan het einde van de middag de stukken naar kerngroeplid Jan van Dijk gemaild.

 

Donderdag weer aan het werk gegaan. Het was nog zeer rustig. Na een rondje langs mijn collega's aan de slag met het projectplan voor de fasen 3 en 4. Ook de offerteaanvraag voor de ondersteuning tijdens fase 4 nog eens tegen het licht gehouden. Aan het einde van de middag de stukken naar kerngroeplid Jan van Dijk gemaild.

Vrijdagmorgen op de fiets door de Peizer- en Eeldermaden naar Groningen gereden. Het gebied doet voor het eerst sinds de herinrichting dienst als waterberging. De aanblik is daardoor een heel andere dan normaal: één grote watervlakte.

Op het werk concept-projectplan en offerteaanvraag goed doorgesproken met Jan van Dijk. De stukken 's middags naar de leden van de projectgroep gemaild, zodat wij ze op 10 januari in een werkbijeenkomst kunnen bespreken. Ik hoop dat het lukt om het projectplan en de offerteaanvraag dan af te ronden, zodat beide in procedure kunnen worden gebracht. Het is nu zaak om tempo te maken.

Aan het einde van de middag de concept-brief aan de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden geschreven. Daarin worden de afspraken vastgelegd die gedeputeerde Mark Boumans op 15 december met hun heeft gemaakt.

Het nieuwe jaar voelt ook voor het project als de start van een nieuwe fase.