Telweekend kwartelkoning 17 en 18 juni

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni gaan veel enthousiaste vogelliefhebbers ’s nachts op pad langs de Groninger akkers om kwartelkoningen te tellen. De SOVON organiseert de telling om meer inzicht krijgen in de aantallen, verspreiding en activiteit van de kwartelkoningen.

 

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni gaan veel enthousiaste vogelliefhebbers ’s nachts op pad langs de Groninger akkers om kwartelkoningen te tellen. De SOVON organiseert de telling om meer inzicht krijgen in de aantallen, verspreiding en activiteit van de kwartelkoningen.

Beschermde akkervogel

De kwartelkoning is een beschermde akkervogel die tussen april en september in ons land voorkomt. De soort heeft door de jaren heen flink te lijden gehad van de ontwikkeling van de landbouw. Er wordt steeds vroeger gemaaid en dat is funest voor de broedsels. De vogel broedt in open grasland met veel klaver, luzerne en karwij. Eind jaren negentig was de vogel ronduit zeldzaam, maar door natuurontwikkeling en beheerafspraken met boeren nemen de aantallen de laatste jaren weer wat toe.

Oost-Groningen

Vooral in Oost-Groningen zit een aantal kwartelkoningen. Ze worden recentelijk ook waargenomen in het Westerkwartier. Vooral het mannetje is ’s nachts actief en is dan goed te horen met zijn karakteristieke, raspende ‘crex crex’-roep. In een rustige nacht is dat tot op een kilometer afstand hoorbaar.

Meldingen van kwartelkoningen kunnen worden doorgegeven via www.sovon.nl.