Tegemoetkoming in kosten voor sporters met beperking en sporttalenten

Sporters met een beperking en sporttalenten van 12 tot en met 21 jaar kunnen vanaf augustus een tegemoetkoming in de kosten krijgen voor onder andere vervoer, materiaal en trainingsstages. Met de nieuwe regeling wil de provincie Groningen sporten toegankelijk en laagdrempelig maken en voorkomen dat deze sporters afhaken door te hoge kosten.

Sporten met een beperking

Voor sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn er vaak weinig activiteiten. Activiteiten vinden plaats buiten eigen dorp of wijk en de aangepaste sportmaterialen zijn duur. Met een tegemoetkoming in de vervoerskosten en de aanschaf van materialen wil de provincie belemmeringen wegnemen en mensen met een beperking stimuleren om meer te gaan sporten en bewegen.

Sporttalenten

We ondersteunen als provincie ook Groningse sporters tussen de 12 en 21 jaar met een talentstatus. Talenten maken veel kosten voor het vervoer naar trainingen en wedstrijden, trainingsstages en deelname aan masterclasses in binnen- en buitenland. De regeling is bedoeld om sporttalenten te ondersteunen en te stimuleren in hun sportieve ontwikkeling. We willen voorkomen dat ze vroegtijdig afhaken door te hoge kosten. 

Meer informatie

Sporters kunnen vanaf komend seizoen subsidie aanvragen. De regeling 'Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking en Sporttalenten' gaat open op 1 augustus 2021 en loopt drie jaar. Voor het eerste jaar is € 60.000 beschikbaar. Sporters kunnen minimaal € 500 en maximaal € 1000 subsidie krijgen voor de gemaakte kosten. Vanaf 1 augustus verschijnt er meer informatie over de regeling en het aanvragen op deze website.

Gronings Provinciaal Beweegakkoord

De provincie wil sporten en bewegen toegankelijk maken voor iedereen in de provincie Groningen, ongeacht financiële, fysieke of mentale beperkingen. Het sportklimaat moet zó worden dat ieder talent zich maximaal kan ontwikkelen, maar dat er ook ruimte is voor ouderen en kinderen om in een veilige en uitdagende omgeving te kunnen sporten en bewegen. Meer over de ambities op gebied van sport en bewegen staat in het Gronings Provinciaal Beweegakkoord.