Te groot aanbod aan winkels in provincie Groningen

Er is een te groot aanbod aan winkels in onze provincie. Dat blijkt uit het 'Koopstromenonderzoek provincie Groningen 2016-2017' (PDF PDF-bestand, 2 MB). De provincie Groningen heeft onderzoek laten doen naar het winkelaanbod in 29 winkelgebieden in 23 gemeenten. Daarbij is gebruik gemaakt van bestaande cijfers en zijn 10.000 mensen ondervraagd.    

Koopstromenonderzoek

Het koopstromenonderzoek geeft aan waar inwoners van de provincie hun inkopen doen en waar in de provincie Groningen ook consumenten van elders hun aankopen doen. Daarnaast is gevraagd wat het winkelend publiek vindt van verschillende aspecten van dat winkelgebied. Het koopstromenonderzoek biedt inzicht in de huidige stand van zaken van de detailhandel in de gemeenten. Met het onderzoek kunnen gemeenten, ondernemers en eigenaren aan de slag om een detailhandelbeleid te maken.

Detailhandel

In juni 2016 stelde de provincie Groningen de Omgevingsvisie 2016-2020 vast. In deze Omgevingsvisie werd ook aandacht besteed aan de detailhandel. Daarbij werd geconstateerd dat er een te groot aanbod aan winkels is in onze provincie. Vanwege onder meer de schaalvergroting en online winkelen komen winkelpanden leeg te staan. De provincie wil de winkelgebieden versterken door een beter evenwicht tussen vraag en aanbod te vinden. Daarmee moet worden voorkomen dat er teveel winkels zijn en dat er leegstand ontstaat. Samen met gemeenten, ondernemers, vastgoedondernemers en -ontwikkelaars gaat de provincie de komende tijd de mogelijkheden voor de winkelgebieden bekijken.

Winkelbezoek

De meeste winkels zijn te vinden in de stad Groningen, op afstand gevolgd door Winschoten, Veendam en Stadskanaal. De winkels worden niet alleen bezocht door inwoners van de eigen gemeente, maar ook van buiten de gemeente en soms van buiten de provincie. Inmiddels geeft twee op de drie bezoekers aan regelmatig producten via internet te bestellen. Daarbij gaat het vooral om kleding, schoenen en tassen, maar ook om computerbenodigdheden en boeken. De belangrijkste reden voor online winkelen is het gemak.

Waardering

Een belangrijk onderdeel van het koopstromenonderzoek is de waardering van klanten. Daarbij is onder meer gekeken naar het aantal winkels in het winkelgebied, de kwaliteit, de gezelligheid en de parkeermogelijkheden. In het onderzoek scoort de binnenstad van Groningen goed op het aantal winkels, de gezelligheid en sfeer, maar matig op bereikbaarheid per auto en parkeren. Ter Apel scoort bijvoorbeeld goed op de kwaliteit van de winkels en matig op gezelligheid en sfeer. Voor alle winkelgebieden is een afzonderlijke rapportage opgesteld.