Tafelbrug Zuidhorn valt in de prijzen

De nieuwe tafelbrug tussen Noordhorn en Zuidhorn heeft de Betonprijs 2017 gewonnen. De brug won de prijs in de categorie 'constructief ontwerp'. Bij de aanleg van de brug is gebruik gemaakt van zogeheten 'caissons'. Dat zijn betonnen kelders in de grond, waarin het mechaniek van de brug zit. Bij de aanleg van de nieuwe tafelbrug tussen Noordhorn en Zuidhorn hebben de bouwers de caissons laten zinken. Van de caissons zijn landhoofden gemaakt, de overgangen van de grond naar de brug. 

Ingenieuze constructie

Bij Zuidhorn is voor deze methode gekozen vanwege de samenstelling van de grond. Gebruikelijke methoden als een fundering op palen of een bouwput met damwanden waren niet mogelijk. De jury prijst de provincie Groningen voor de ingenieuze manier, waarop de landhoofden zijn gebouwd. Met de caissons wordt volgens de jury perfect ingespeeld op de lokale grondomstandigheden en wordt direct een stevig landhoofd gemaakt. Bij de uitvoering van de caisson, voor een deel met onderwaterbeton, zijn logische ontwerpkeuzes gemaakt en vervolgens vakkundig ontworpen en uitgevoerd, aldus de jury.

Betonprijs

De Betonprijs is een prijs van de Betonvereniging, die sinds 1927 bestaat. De prijs werd dit jaar voor de twintigste keer uitgereikt.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Afgelopen zomer is de tafelbrug in Zuidhorn aangelegd als vervanger van de oude brug tussen Noordhorn en Zuidhorn. De bruggen over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl worden vervangen, zodat er hogere en bredere schepen onderdoor kunnen varen. Verder wordt de vaarweg verbreed en verdiept.

Meer informatie

Meer informatie over de Betonprijs is te vinden op www.betonprijs.nl.
Meer informatie over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl staat op www.lemmer-delfzijl.nl.