Symposium paarden in het Groninger landschap

Op 9 februari organiseren De Stichting Beheer Natuur en Landschap (SBNL), de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en de Stichting Landschapsbeheer Groningen een symposium over paarden in het Groninger landschap. Het symposium vormt de start van het project Paarden in het Groninger landschap. Doel van het symposium is duidelijk te maken waar de kansen en mogelijkheden liggen voor een succesvolle samenwerking tussen paardenhouders en gemeenten als het gaat om de inrichting van het landschap.

Op 9 februari organiseren De Stichting Beheer Natuur en Landschap (SBNL), de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en de Stichting Landschapsbeheer Groningen een symposium over paarden in het Groninger landschap. Het symposium vormt de start van het project Paarden in het Groninger landschap. Doel van het symposium is duidelijk te maken waar de kansen en mogelijkheden liggen voor een succesvolle samenwerking tussen paardenhouders en gemeenten als het gaat om de inrichting van het landschap.

Ongewenste ontwikkeling

De paardenhouderijen hebben veel invloed op de kwaliteit van natuur en landschap. Een ongewenste ontwikkeling in het landschap is het verschijnen van afzetlinten, plastic balen en andere voorzieningen voor paarden. We noemen dat ook wel verrommeling. Bovendien is de beweiding, het grondgebruik en de inrichting van het terrein vaak eenzijdig. Gemeenten en paardenhouderijen kunnen deze ontwikkeling tegengaan door meer met elkaar samen te werken. Beiden zijn op hun eigen manier verantwoordelijk voor het landschap en kunnen elkaar bij de inrichting ervan versterken.  De paardenhouders door de manier waarop zij hun paardenhouderijen inrichten, de gemeenten door het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.

Fraaie paardenerven

Het doel van het project Paarden in het Groninger landschap is om zo veel mogelijk fraai landschappelijk ingerichte paardenerven te realiseren. Met kleine maatregelen als heggen, bomen, erfbeplanting, houtwallen, etc, kan er al veel bereikt worden. Omdat het aantal paardenhouderijen groot is en nog steeds groeit, levert dit een aanzienlijke bijdrage aan het realiseren van natuurdoelstellingen.

Symposium

Het symposium vindt plaats op 9 februari 2011 van 10.00 tot 16.00 uur in de Oude Remise in Nieuweschans. Voor informatie over het project, data en aanmelding voor het symposium zie www.paardeningroningen.nl of neem contact op met Marjolein Samplonius, telefoonnummer 06 - 250 66 374.