Symposium over archeologie in Fries kustgebied op 22 maart

Wie geïnteresseerd is in archeologie is op zaterdag 22 maart vanaf 10.00 uur welkom in de Der Aa-kerk voor een symposium over archeologie in het Friese kustgebied. Met het symposium 'Land van Ontdekkingen: de archeologie van het Friese kustgebied' wordt het project afgesloten. Verschillende Nederlandse en Duitse organisaties hebben de afgelopen tijd langs de kust van Noord-Nederland en Ostfriesland opgravingen verricht. Het symposium is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.

Wie geïnteresseerd is in archeologie is op zaterdag 22 maart vanaf 10.00 uur welkom in de Der Aa-kerk voor een symposium over archeologie in het Friese kustgebied. Met het symposium 'Land van Ontdekkingen: de archeologie van het Friese kustgebied' wordt het project afgesloten. Verschillende Nederlandse en Duitse organisaties hebben de afgelopen tijd langs de kust van Noord-Nederland en Ostfriesland opgravingen verricht. Het symposium is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.

Sprekers

Op het symposium komen verschillende sprekers aan het woord. Professor Daan Raemakers (Rijksuniversiteit Groningen) en provinciaal archeoloog Henny Groenendijk spreken over de Trechterbekercultuur. Egge Knol van het Groninger Museum vertelt over een bijzonder paard uit de late ijzertijd. Verder zal een aantal Duitse sprekers een lezing houden.

Aanmelden

U moet zich vooraf opgeven en inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. Tot 14 maart kunt u zich aanmelden via slotsymposium22maart@gmail.com. Meer informatie over het programma is te vinden op www.land-van-ontdekkingen.nl.