Succesvolle regelingen voor rijksmonumenten verlengd in 2019

Voor onderhoud aan rijksmonumenten in de provincie Groningen komt in 2019 ruim € 7,6 miljoen beschikbaar. In het aardbevingsgebied komen ook monumentale woonhuizen in aanmerking voor subsidie. Dat maakten Ingrid van Engelshoven (minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen) en Peter Spijkerman (directeur Nationaal Coördinator Groningen) zaterdag 16 maart bekend tijdens een bezoek aan Winsum.

Voortzetting succesvolle proef

De twee subsidieregelingen - Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG) en Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG) - worden zeer binnenkort opengesteld. Beide regelingen zijn een voortzetting van een succesvolle proef in 2018, waar ruim 250 monumenteigenaren gebruik van maakten en waar de provincie, OCW en NCG in totaal € 6,2 miljoen ter beschikking stelden. De regelingen zijn onder andere ingezet bij de restauratie en herbestemming van het voormalige gemeentehuis in Winsum en het huiskamercafé in Westerwijtwerd. 

Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG)

De GRRG is bedoeld voor groot onderhoud, waaronder restauratie en herbestemming, van rijksmonumenten. Deze regeling is in het aardbevingsgebied ook bedoeld voor monumentale woonhuizen. Per aanvraag is een maximum van € 400.000 beschikbaar. Aanvragen kan vanaf 20 maart 2019. Meer informatie en de voorwaarden zijn te lezen op de subsidiepagina

Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG)

De RORG is bedoeld voor voor werkzaamheden die periodiek aan een rijksmonument worden uitgevoerd. Per aanvraag is maximaal € 24.500 beschikbaar. Aanvragen kan vanaf 1 april 2019. Meer informatie en de voorwaarden zijn te lezen op de subsidiepagina.    

Stimulans

Fleur Gräper-van Koolwijk hecht veel waarde aan de financiële ondersteuning voor monumenteigenaren. "Met de regelingen worden eigenaren van monumenten gestimuleerd om eerder onderhoud te plegen aan hun monument. Dat is belangrijk voor het behoud van ons cultureel erfgoed en dus de identiteit van ons mooie gebied."