Succesvol subsidieprogramma voor Groninger mkb krijgt vervolg

Er komt opnieuw subsidiegeld beschikbaar voor het Groninger midden- en kleinbedrijf (mkb) om innovatief en duurzaam te investeren. In totaal gaat het om 2,4 miljoen euro. Het subsidiebudget 'Innovatief en duurzaam mkb Groningen' is een vervolg op het eerdere succesvolle programma uit 2013. Het loket gaat open zodra Provinciale Staten de regeling in februari 2015 hebben behandeld.

Er komt opnieuw subsidiegeld beschikbaar voor het Groninger midden- en kleinbedrijf (mkb) om innovatief en duurzaam te investeren. In totaal gaat het om 2,4 miljoen euro. Het subsidiebudget 'Innovatief en duurzaam mkb Groningen' is een vervolg op het eerdere succesvolle programma uit 2013. Het loket gaat open zodra Provinciale Staten de regeling in februari 2015 hebben behandeld.

Innovatie- en duurzaamheidsregio

Met de investering van 2,4 miljoen wil de provincie Groningen zich profileren als innovatie- en duurzaamheidsregio. Bovendien zijn vernieuwende projecten van het mkb in Groningen belangrijk voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Projecten krijgen tot maximaal 25 procent van de totale projectbegroting vergoed. Het maximale subsidiebedrag is 50.000 euro.

Groot succes

In 2013 is de provincie gestart met het subsidieprogramma Innovatief en duurzaam mkb Groningen. Vanwege het grote aantal aanvragen is het subsidieloket aan het einde van dat jaar voortijdig gesloten. Het subsidiebudget van in totaal 2,74 miljoen euro was op dat moment volledig besteed aan 34 projecten van Groninger bedrijven.

Samenwerking

Vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties VNO-NCW Noord, MKB-Nederland Noord en Groninger ondernemers hebben destijds nauw samengewerkt om het subsidieprogramma tot stand te brengen. Ook Energy Valley, de NOM, en de Koninklijke Metaalunie waren erbij betrokken.