Subsidies om winkelgebieden Appingedam en Haren te verbeteren

Twee projecten om winkelgebieden te versterken krijgen subsidie van de provincie Groningen. Het gaat om het project 'Stad Appingedam de regionale trekpleister' en 'Actieplan centrum Haren'. Beide projecten zijn bedoeld om meer bezoekers naar het (winkel)centrum te trekken. De subsidie komt uit de retailagenda. Hiermee ondersteunt de provincie ondernemers en gemeenten om winkelgebieden te verbeteren en daarmee de regionale economie te versterken.

Stad Appingedam

De vereniging Marketing Stad Appingedam krijgt een bijdrage van € 100.000 voor het project 'Stad Appingedam de regionale trekpleister'. Marketing Stad Appingedam is een koepel van organisaties die samenwerken om Appingedam op de kaart te zetten. Dit willen ze doen door een stadspas in te voeren. Met de pas kunnen bezoekers van winkels in de binnenstad aanbiedingen en kortingen krijgen, met als doel dat ze hun boodschappen in Appingedam doen en niet in Groningen of dorpen in de omgeving. Naar verwachting doen zo'n 90 ondernemers mee met de pas. Meer dan 50 ondernemers hebben al toegezegd. De afgelopen jaren is het winkelgebied in Appingedam opgeknapt. De stadspas is de volgende stap om bezoekers aan de binnenstad van Appingedam te binden. Naast de provincie dragen ook de gemeente Appingedam en de betrokken ondernemers zelf bij aan het project.

Actieplan centrum Haren

Ook de vereniging Ondernemend Haren en de stichting Dorpsfonds Haren willen het winkelgebied versterken. Zij willen de loop- en parkeerroutes naar het centrum verbeteren, zodat bezoekers van Haren de winkels in het centrum beter weten te vinden. Daarnaast ontwikkelen zij een Harens bidbook, waarmee zij ondernemers uit de detailhandel die zorgen voor een aanvulling op het bestaande winkelaanbod van Haren, willen verleiden om zich in Haren te vestigen. De kosten voor dit project zijn ongeveer € 115.000. De provincie draagt hier € 43.000 aan bij uit de subsidieregeling Retailagenda. De aanvragers van de subsidie dragen zelf ook financieel bij; de gemeente Groningen betaalt mee aan de maatregelen in de openbare ruimte.

Retailagenda

Met de retailagenda ondersteunt de provincie ondernemers en gemeenten op drie punten: de versterking van ondernemerschap, kennis- en visieontwikkeling en de uitvoering van deze visies. De provincie wil met de investering bijdragen aan toekomstbestendige winkelgebieden, de regionale economie en de ruimtelijke kwaliteit van de dorpen en steden.