Subsidies leefbaarheid open: 22 miljoen beschikbaar

De subsidies van het uitvoeringsprogramma Leefbaarheid zijn open. De komende vier jaar stelt de provincie Groningen 22 miljoen euro beschikbaar voor de leefbaarheid in de provincie. De subsidies zijn voor de hele provincie en worden ingezet om leefbaarheidsinitiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen. Gedeputeerde Leefbaarheid, Eelco Eikenaar: "Ik ben er trots op dat het programma met de gemeenten en inwoners tot stand is gekomen. Dit helpt ons als provincie op de juiste manier te blijven investeren in de leefbaarheid van onze provincie." 

Subsidie voor drie onderdelen

De 22 miljoen is verdeeld over drie onderdelen:

  • een gebiedsgerichte aanpak voor het realiseren van toekomstbestendige (dorps-)kernen en wijken.
  • een locatiegerichte aanpak waarin er gewerkt wordt aan opvang van verschraling van het voorzieningenniveau en bevordering van ruimtelijke kwaliteit en sociale cohesie.
  • bewonersinitiatieven; hierbij worden door bewoners aangedragen initiatieven ondersteund die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken.

Met het Leefbaarheidsprogramma voor de komende vier jaar zet de provincie Groningen zich in om te werken aan een vitale provincie waarin mensen zelf de mogelijkheid hebben om te kiezen wat zij belangrijk vinden in hun directe woon-, werk- en leefomgeving. Met het programma ondersteunt de provincie de mensen die het heft in eigen hand nemen om tot verbetering van de leefomgeving te komen.