Subsidieregelingen onderhoud en restauratie rijksmonumenten verlengd

De looptijd van de subsidieregelingen Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG) en Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG) is verlengd tot en met 31 maart 2019. Op die datum lopen beide pilotregelingen een jaar. Op basis van de ervaringen zullen beide regelingen daarna voortgezet worden. Tot en met 31 maart 2019 kunnen eigenaren van rijksmonumenten in het Groningse aardbevingsgebied alleen voor de RORG nog aanvragen indienen.

RORG

De RORG is voor het regulier onderhoud van woonhuismonumenten. Dit zijn werkzaamheden die periodiek aan een rijksmonument worden uitgevoerd om het monument goed in stand te houden. Per aanvraag is een maximaal bedrag van € 24.500 beschikbaar. Eigenaren kunnen nog tot en met 31 maart 2019 aanvragen indienen. Daarnaast mogen zij de werkzaamheden die met de RORG worden gesubsidieerd tot en met 31 december 2019 uitvoeren.

GRRG

De regeling GRRG heeft als doel groot onderhoud, van rijksmonumenten in de tien aardbevingsgemeenten in onze provincie te stimuleren. De provincie verlengt de looptijd van de GRRG, omdat er voor de derde ronde van 2018 (sluitingsdatum 1 oktober) een zeer groot aantal aanvragen is ingediend. Voor de afhandeling hiervan is meer tijd nodig. Voor deze subsidie kunnen op dit moment geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.

Pilot

Vanwege het Erfgoedprogramma voor het aardbevingsgebied investeren het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen samen in beide pilotregelingen. Met deze regelingen doen zij ervaringen op hoe eigenaren van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied het beste geholpen kunnen worden om hun monument in extra goede staat te brengen. Beide regelingen worden dit jaar ook geëvalueerd. Het is de bedoeling om met ingang van 1 april 2019 beide regelingen voort te zetten met de eventuele aanpassingen uit deze evaluatie.