Subsidieregelingen leefbaarheid eenvoudiger en duidelijker

De provincie Groningen krijgt één loket voor subsidies bestemd voor projecten die de leefbaarheid en vitaliteit op het platteland verbeteren. De regels en criteria voor deze verschillende subsidies worden bovendien meer op elkaar afgestemd. Verder wordt de subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden simpeler en duidelijker. De maatregelen komen voort uit een evaluatie van de provinciale subsidieregelingen, die in het najaar van 2013 plaatsvond, en moeten leiden tot een betere dienstverlening.

 

De provincie Groningen krijgt één loket voor subsidies bestemd voor projecten die de leefbaarheid en vitaliteit op het platteland verbeteren. De regels en criteria voor deze verschillende subsidies worden bovendien meer op elkaar afgestemd. Verder wordt de subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden simpeler en duidelijker. De maatregelen komen voort uit een evaluatie van de provinciale subsidieregelingen, die in het najaar van 2013 plaatsvond, en moeten leiden tot een betere dienstverlening.

LEADER

De aanleiding tot het vereenvoudigen van de subsidies leefbaarheid en vitaliteit op het platteland is de vermindering van Europees geld. Kreeg de provincie eerder jaarlijks drie miljoen euro subsidie uit het Europese LEADER-programma, vanaf dit jaar is dat bedrag gereduceerd tot een half miljoen.

Oost-Groningen

LEADER is bedoeld om de leefbaarheid en vitaliteit op het platteland te stimuleren, met projecten die door inwoners en organisaties in de regio's zelf worden bedacht. De drie miljoen euro uit het programma werd voorheen verdeeld over vier regio's, maar de provincie wil zich straks volledig gaan concentreren op één regio: Oost-Groningen.

Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden

Voor de subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden zijn de voorwaarden nu duidelijker geformuleerd, is het inschrijfformulier makkelijker geworden en is de tijd die zit tussen de aanvraag van een subsidie en de beslissing, met een maand verkort. Bovendien wordt nu in samenwerking met een aanvrager al in een vroeg stadium bekeken of een aanvraag past binnen de Reserve Leefbaarheid, of wellicht binnen een andere provinciale subsidieregeling.

Jaarlijks 3 miljoen

De provincie heeft tot 2020 jaarlijks drie miljoen euro beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in de krimpgebieden Eemsdelta, Oost-Groningen en De Marne helpen in te stand houden of te verbeteren. Tot nu toe zijn in totaal 89 projecten gesubsidieerd. De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van leefbaarheid, veroorzaakt door bevolkingsdaling.