Subsidieregeling voor de Veenkoloniën opengesteld

Vanaf 15 februari kunnen boeren, boerenbedrijven, waterschappen, natuur- en landschapsorganisaties en onderzoeks- en kennisinstellingen subsidie aanvragen voor plattelandsontwikkeling in de Veenkoloniën. Speciaal voor dit gebied zijn twee regelingen opgezet binnen het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, POP3. Op dinsdag 23 februari is hierover een voorlichtingsbijeenkomst van 10 tot 12 uur in het Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond.

Vanaf 15 februari kunnen boeren, waterschappen, natuur- en landschapsorganisaties en onderzoeks- en kennisinstellingen subsidie aanvragen voor plattelandsontwikkeling in de Veenkoloniën. Speciaal voor dit gebied zijn twee regelingen opgezet binnen het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, POP3. Op dinsdag 23 februari is hierover een voorlichtingsbijeenkomst van 10 tot 12 uur in het Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond.

Twee regelingen

De subsidie voor de Veenkoloniën is verdeeld in twee regelingen. De eerste regeling is bedoeld voor trainingen, workshops en coaching aan landbouwondernemers. Doel is een hogere bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit of een beter percentage zetmeel per aardappel. Hiervoor is 2,35 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is voor samenwerking en vernieuwing in de Veenkoloniën 7,5 miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft van de provincies komt. De regelingen moeten leiden tot nieuwe of betere producten en technieken binnen de aardappelzetmeelteelt. Hiermee investeren we in een toekomstbestendige landbouw in de Veenkoloniën.

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Voor versterking van de regionale economie en het platteland is de komende jaren ruim 100 miljoen euro beschikbaar in Groningen en Drenthe. De provincie Groningen krijgt 55,6 miljoen euro aan Europese subsidies. Voor Drenthe is dat 52 miljoen. Het geld wordt verdeeld over de vier thema's landbouw, natuur, water en sociaaleconomische ontwikkeling. POP3 loopt tot en met 2020 en tot die tijd volgen nog meer openstellingen van subsidieregelingen. SNN voert de regelingen uit.