Subsidieregeling voor culturele projecten in de streektaal

De ‘Proeftuin Meertaligheid’ krijgt van de provincie Groningen een subsidie van € 110.000 voor cultuurprojecten in de streektaal, waarin wordt samengewerkt tussen meerdere provincies. De proeftuin is een onderdeel van het programma We the North, een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de drie noordelijke provincies. Cultuurinstellingen in Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel en Gelderland kunnen vanaf 9 december gebruikmaken van de subsidieregeling.

Theatervoorstelling in het Gronings en het Fries

Meerdere provincies

We The North ondersteunt in 2020 en 2021 samen met de provincies Overijssel en Gelderland een aantal culturele projecten om de samenwerking te bevorderen tussen verschillende instellingen en personen die zich in het noorden en oosten van Nederland bezighouden met de streektaal.  Met de Proeftuin wordt een toekomstbestendig cultureel netwerk opgebouwd in het noorden en oosten van het land.  Hiervoor wordt een bedrag van totaal € 220.000 voor culturele projecten beschikbaar gesteld. Cultuur-makers uit de vijf deelnemende provincies (Groningen, Drenthe, Fryslân, Overijssel, Gelderland) kunnen aanvragen indienen voor cultuurprojecten in de streektaal die gericht zijn op een breed publiek en waarin meerdere provincies samenwerken.

We the North

We the North is een initiatief van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen om beter samen te werken met het Rijk en noordelijke overheden op het gebied van het cultuurbeleid. Dit gebeurt in het Noorden door het cultuurbeleid onderling beter op elkaar af te stemmen en meer programmatisch en ontwikkelingsgericht te werken. Hierdoor moeten kunst en cultuur een groter publiek bereiken in de regio en meer maatschappelijke en economische impact krijgen. Ook is er meer samenwerking met andere domeinen, zoals economie, participatie en natuur.