Subsidieregeling geopend voor langslepende en complexe gevallen bevingsschade

Woningeigenaren met aardbevingsschade die er met de NAM niet uitkomen en hun zaak aan de Arbiter Bodembeweging hebben voorgelegd, kunnen rekenen op financiële steun bij het inschakelen van juridische hulp of inhoudelijke deskundigheid. Hiervoor is op 11 september 2019 een speciale subsidieregeling opengesteld door de provincie Groningen. De regeling past in de toezegging van minister Eric Wiebes en commissaris van de Koning René Paas, om actief bij te dragen aan oplossingen bij langslepende en complexe schadegevallen.

Kosten dekken

Met de regeling kunnen woningeigenaren aanspraak maken op maximaal € 1.900 om kosten te dekken die gemaakt zijn voor juridische of bouwkundige ondersteuning, tijdens het proces bij de arbiter of de opvolging ervan door de NAM. In de pot zit € 200.000, waarmee de minister en commissaris van de Koning verwachten veel gedupeerden te kunnen helpen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat samen met de provincie garant voor de uitvoering. 

Aandacht voor rechtspositie gedupeerden

Provinciale Staten van Groningen hebben de afgelopen jaren diverse malen aandacht gevraagd voor de rechtspositie van gedupeerden en het belang van rechtsbijstand. In 2017 is een motie aangenomen waarin het college van Gedeputeerde Staten is verzocht zich tot het uiterste in te spannen voor de komst van een rechtsbijstandsfonds en voldoende juridische deskundigen waar gedupeerden een beroep op kunnen doen. In de commissievergadering van 26 juni 2019 is hiervoor nogmaals aandacht gevraagd. Het college verwacht dan ook te kunnen rekenen op steun voor de uitvoering van de regeling.

De subsidieregeling is een uitwerking van de motie van Van der Lee (GroenLinks), die voor de zomer door de Tweede kamer werd aangenomen.

Meer informatie

Kijk voor de regeling op de pagina Ondersteuning Arbiterprocedure 2019. Meer informatie is ook te vinden in het dossier gaswinning