Subsidieregeling coronamaatregelen verruimd en verlengd

De tegemoetkoming van de provincie voor aanpassingen aan de 1,5-metereconomie wordt verlengd tot 1 juli 2021. Voortaan kunnen alle bedrijven en organisaties met minder dan vijftig werknemers subsidie aanvragen. Bovendien is het mogelijk een tweede aanvraag in te dienen voor nieuwe kosten. De veranderingen gaan in per 18 december 2020.

Verruimd

De provincie verlengt de subsidie omdat er nog € 1 miljoen beschikbaar is en het coronavirus nog niet voorbij is. Door de verruiming van de voorwaarden kunnen bedrijven die eerder geen recht hadden op een bijdrage nu wel subsidie aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor supermarkten, bouwcentra en productiebedrijven. Ook scholen, gezondheidscentra en fysiotherapeuten kunnen kosten vergoed krijgen voor aanpassing van bijvoorbeeld het schoolplein of de behandelkamer.

Spatschermen

Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld desinfectiepalen, een online betaalsysteem of spatschermen. Ook geldt de subsidie voor het inhuren van bijvoorbeeld een architect of aannemer om de inrichting van een bedrijf of instelling aan te passen.  

Helft kosten vergoed

Met behulp van de anderhalvemeterregeling kunnen organisaties de helft van de gemaakte kosten vergoed krijgen. Met deze tegemoetkoming ondersteunt de provincie Groningen organisaties met minder dan vijftig werknemers om de voldoen aan de richtlijnen van de RIVM. Organisaties kunnen minimaal € 500 en maximaal € 2.500 subsidie krijgen. Dat betekent dat de investering in de coronamaatregelen minimaal € 1.000 moet bedragen. Dit bedrag is hetzelfde gebleven. 

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen gaat via Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).