Subsidieprogramma voor innovatief en duurzaam mkb gestart

Groninger midden- en kleinbedrijven (mkb) die aan de slag willen gaan met vernieuwende en duurzame projecten kunnen weer subsidie aanvragen. De provincie Groningen stelt in totaal 2,4 miljoen euro beschikbaar om te stimuleren dat het mkb meer innovatief en duurzaam investeert. Het subsidieprogramma is een vervolg op het eerdere succesvolle programma 'Innovatief en Duurzaam mkb Groningen' uit 2013.

Groninger midden- en kleinbedrijven (mkb) die aan de slag willen gaan met vernieuwende en duurzame projecten kunnen weer subsidie aanvragen.  De provincie Groningen stelt in totaal 2,4 miljoen euro beschikbaar om te stimuleren dat het mkb meer innovatief en duurzaam investeert. Het subsidieprogramma is een vervolg op het eerdere succesvolle programma 'Innovatief en Duurzaam mkb Groningen' uit 2013.

Duurzaamheid

Het totale budget van het nieuwe subsidieprogramma is 2,4 miljoen euro. Projecten die aan alle voorwaarden voldoen, kunnen een bijdrage ontvangen  tot maximaal 25 procent van de totale subsidiabele kosten. Het  maximale subsidiebedrag is 50.000 euro. Met deze investering dragen wij bij aan Groningen als innovatie- en duurzaamheidregio. Bovendien zijn vernieuwende projecten voor het Groninger mkb belangrijk in de ontwikkeling naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Succes eerste programma

In 2013 is de provincie gestart met het subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam mkb. Het subsidiebudget van in totaal 2,74 miljoen euro is volledig besteed aan 34 projecten van Groningse bedrijven.

Kijk voor meer informatie over de regeling op onze pagina Innovatief en Duurzaam mkb.