Subsidiebudget voor innovatief bedrijfsleven verhoogd met 10 miljoen

De provincie Groningen verhoogt de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) met 10 miljoen euro. Ook wordt de regeling verlengd. De RIG, bedoeld voor innovatieve bedrijven in Groningen en de Eemsdelta, trekt veel belangstelling. Het geld komt vrij via het Rijk en de Economic Board. In totaal is er dit jaar 20 miljoen euro beschikbaar.

De provincie Groningen verhoogt de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) met 10 miljoen euro. Ook wordt de regeling verlengd. De RIG, bedoeld voor innovatieve bedrijven in Groningen en de Eemsdelta, trekt veel belangstelling. Het geld komt vrij via het Rijk en de Economic Board. In totaal is er dit jaar 20 miljoen euro beschikbaar.

Chemische industrie

De RIG is ingesteld op basis van de adviezen van de commissie Willems, die de mogelijkheden bekijkt voor samenwerking van nieuwe bedrijven en midden- en kleinbedrijven met de chemische industrie en andere sectoren in Groningen. De RIG 2014 moet de komst van nieuwe bedrijven of uitbreidingsprojecten in de regio Eemsdelta en op de Zernike Campus stimuleren. Hiermee wordt de economische structuur versterkt en worden er banen gecreĆ«erd in de provincie.