Subsidiebudget projecten Innovatief en Duurzaam MKB uitgeput

Het provinciale subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen is een groot succes. Op dit moment hebben dertien midden- en kleinbedrijven een subsidie ontvangen voor een totaal van 1 miljoen euro. Daarnaast is er voor ruim 2 miljoen euro aan aanvragen binnen gekomen. Dit betekent dat het totaal beschikbare subsidiebudget van 2,74 miljoen euro is uitgeput. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om het loket voor de aanvragen te sluiten.

 

Het provinciale subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen is een groot succes. Op dit moment hebben dertien midden- en kleinbedrijven een subsidie ontvangen voor een totaal van 1 miljoen euro. Daarnaast is er voor ruim 2 miljoen euro aan aanvragen binnen gekomen. Dit betekent dat het totaal beschikbare subsidiebudget van 2,74 miljoen euro is uitgeput. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om het loket voor de aanvragen te sluiten.

Duurzaamheid en economische ontwikkeling

In januari 2013 is de uitvoering van het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen van start gegaan. Vanaf dat moment is de provincie Groningen volop benaderd door geïnteresseerde ondernemers. De ingediende projecten worden beoordeeld op de bijdrage die ze leveren aan duurzame producten of productieprocessen en aan de economische ontwikkeling van Groningen. De projecten leiden tot een groei van de omzet van de bedrijven en voor meer banen bij het midden- en kleinbedrijf.

Steun in de rug

Gezien de enthousiaste reacties van Groninger ondernemers kan de conclusie worden getrokken dat het programma succesvol is geweest. In tijden waarin het voor veel ondernemers lastig is om een krediet bij banken te krijgen is het verstrekken van deze subsidie een belangrijke steun in de rug. Ondernemers geven aan dat de subsidie hen doet besluiten projecten (versneld) uit te voeren, die anders niet van de grond waren gekomen.