Subsidie voor zandfabriek in Sappemeer

Het bedrijf Olthof Groep BV in Sappemeer krijgt een subsidie van 50.000 euro van de provincie Groningen voor het schoonmaken van vervuild zand. Schoon zand kan gebruikt worden voor betonmortel, als alternatief voor zee-of rivierzand. Door zand uit de regio te gebruiken, is er minder transport nodig. Naar verwachting levert de zandfabriek direct 3 nieuwe banen op.

Het bedrijf Olthof Groep BV in Sappemeer krijgt een subsidie van 50.000 euro van de provincie Groningen voor het schoonmaken van vervuild zand. Schoon zand kan gebruikt worden voor betonmortel, als alternatief voor zee- of rivierzand. Door zand uit de regio te gebruiken, is er minder transport nodig. Naar verwachting levert de zandfabriek direct 3 nieuwe banen op.

Vernieuwende techniek

Om het zand te kunnen schoonmaken, moet een installatie worden gebouwd, de 'zandfabriek'. Deze installatie werkt met een vernieuwende techniek, waardoor de zanddelen uit afvalstoffen gescheiden kunnen worden en verwerkt kunnen worden tot industriezand. De installatie haalt niet alleen metalen, plastic en hout uit het zand, maar ook chemische vervuiling, zoals olie of koper. De nieuwe zandfabriek kost in totaal 200.000 euro.

Zandvervanger

Op dit moment verwerkt de Olthof Groep steenafval, zoals puin en grind van het spoor en daken, tot schoon basismateriaal voor een grindvervanger in haar betoncentrale. Het bedrijf wil nu ook vervuild zand gaan verwerken, zoals rioolslib, veegvuil of zand dat vrij komt bij het slopen van gebouwen. Dit wordt schoongemaakt, zodat het als zandvervanger kan worden gebruikt in betonmortel. Beton wordt gemaakt van grind, zand, cement, water en hulpstoffen.

Subsidie

De subsidie komt uit het Programma Innovatief & Duurzaam MKB Groningen-2. Daarmee wil de provincie vernieuwende en duurzame bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf stimuleren.