Subsidie voor werkplaats voor zorg in de buurt in Oldambt

Het project 'Werkplaats zorg voor burgerparticipatie Oldambt' van Zorgbelang Groningen ontvangt een bijdrage van 30.000 euro van de provincie Groningen. Het doel van het project is inwoners en patiënten mee te laten denken en te betrekken bij oplossingen voor zorg in de buurt in de regio Oldambt. Het project loopt van november 2014 tot en met maart 2015.

Het project 'Werkplaats zorg voor burgerparticipatie Oldambt' van Zorgbelang Groningen ontvangt een bijdrage van 30.000 euro van de provincie Groningen. Het doel van het project is inwoners en patiënten mee te laten denken en te betrekken bij oplossingen voor zorg in de buurt  in de regio Oldambt. Het project loopt van november 2014 tot en met maart 2015.

Werkplaats

Via de werkplaats gaat Zorgbelang Groningen na welke wensen en behoeften er bij de inwoners leven voor zorg dichtbij. De werkplaats is een ontmoetingsplaats voor inwoners en patiënten. Zorgbelang Groningen ondersteunt de deelnemers en biedt scholing en hulp bij de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten. 

Samenwerking

Zorgbelang Groningen werkt in dit project samen met zorgverzekeraar Menzis en de Ommelander Ziekenhuisgroep (OZG). Zorgbelang organiseert activiteiten om de positie van patiënten en consumenten van wonen, welzijn en zorg in de provincie Groningen te verbeteren.

Beleidskader Sociaal Beleid 2013-2015

Het project Werkplaats zorg voor burgerparticipatie Oldambt past in het Beleidskader Sociaal Beleid 2013-2015 en het Actieprogramma Sociaal Beleid 2013-2015. Het  betrekken van inwoners bij zorg in de buurt is een van de thema's. De provincie vindt het belangrijk dat zorg bereikbaar en toegankelijk is voor haar inwoners.