Subsidie voor vloeibaar gas in de scheepsbouw

Drie bedrijven in de scheepsbouw werken samen om een bestaand schip geschikt te maken voor Liquid Natural Gas (LNG), vloeibaar gas. Het gaat om Marine Service Noord in Westerbroek, Koninklijke Niestern-Sander in Delfzijl en Royal Bodewes Shipyards in Hoogezand. Deze bedrijven werken samen om de kennis over het gebruik van LNG in de scheepsbouw te vergroten. De provincie draagt vanuit Groningen@Work € 365.000 euro subsidie bij aan het project.

Honderd nieuwe banen

De scheepsbouw is een belangrijk onderdeel van de noordelijke economie en van groot belang voor de werkgelegenheid. Honderd bedrijven zijn actief in deze sector, met in totaal 4300 werknemers. Samen zorgen ze voor een omzet van 1,3 miljard euro. De scheepsbouw in het Noorden heeft de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met het bouwen van schepen op LNG. Dit project borduurt daarop voort door een bestaand schip geschikt te maken voor LNG. Ook wordt er een zeer efficiënt tankschip voor vloeibaar gas gebouwd. Verder worden er systemen ontwikkeld die het gemakkelijker maken om LNG te gebruiken als brandstof in de scheepsbouw. Met het project willen de bedrijven hun positie als bouwers van vernieuwende en complexe schepen versterken. Als het project succesvol is, verwachten de initiatiefnemers dat hun omzet met 200 miljoen euro toeneemt, waardoor er ongeveer honderd banen bij komen.

Minder uitstoot

Schone energie is een belangrijk speerpunt voor de Noord-Nederlandse economie. Doordat de milieu-
eisen voor de scheepvaart veel strenger worden, is er meer vraag naar schepen op LNG. Vloeibaar
gemaakt aardgas stoot minder schadelijke stoffen uit dan scheepsdiesel, maar is technisch wel ingewikkelder toe te passen. Voor het ontwerpen en bouwen van de systemen die hiervoor nodig zijn is veel expertise nodig.

Opleidingen

Voor de bouw van LNG-schepen is ook goed opgeleid technisch personeel nodig. Daarom ontwikkelt het kennisnetwerk New Energy Coalition samen met onderwijsinstellingen speciale opleidingen voor de toepassing van LNG in de scheepvaart.