Subsidie voor virtueel anatomieplatform en innovatieve tomatenteelt

Artsen in opleiding kunnen straks oefenen op een virtueel menselijk lichaam, dankzij een innovatief platform van het Groningse mediabedrijf VIEMR en het UMCG. De provincie draagt bijna 55.000 euro bij aan het project, vanuit het programma Groningen@Work. Ook Green4Health in Winschoten krijgt subsidie vanuit dit programma - ruim 73.000 euro - voor de ontwikkeling van een nieuw tomatenras, volgens een nieuwe teeltmethode. Het project van VIEMR levert 10 banen op, het project van Green4Health 15 tot 20.

Virtual reality

Het gebruik van 360-gradenvisualisatie (virtual reality), waarin VIEMR is gespecialiseerd, wordt steeds populairder. Het nieuwe ontwikkelde platform biedt een virtuele driedimensionale encyclopedie van het menselijk lichaam en kan onder meer worden gebruikt in snijzaalpractica van medische faculteiten en in opleidingen voor tandartsen en fysiotherapeuten.

Wereldwijd te gebruiken

Het is de bedoeling dat het platform straks internationaal op de markt komt. Waar ook ter wereld moeten medische beroepsgroepen beschikken over anatomische kennis, maar in sommige landen is er een gebrek aan ter beschikking gestelde lichamen. Bovendien zijn veel uren practicum nodig. Het virtuele platform kan eindeloos en overal ter wereld worden ingezet. Naar verwachting maken binnen vijf jaar minimaal 100 instellingen gebruik van het nieuwe systeem.

Tomaten in groeicellen

Green4Health ontwikkelt voor de wereldmarkt de nieuwste rassen snoeptomaatjes, maar ook tomaten met specifieke inhoudsstoffen, die bijdragen aan gezond ouder worden. In het nieuwe project worden snacktomaten in groeicellen geteelt, onder led-verlichting en te midden van optimale groeiomstandigheden. Hoge isolatie van de groeiruimte leidt tot een minimaal energieverbruik en de productiemogelijkheid dichtbij de consument reduceert rit-kilometers. Productie is met deze techniek ook mogelijk in droge of urbane gebieden en daarom van belang voor de wereldvoedselvraagstukken.

Europees geld

Behalve vanuit het programma Groningen@Work, dat de regionale economie moet versterken, wordt er financieel bijgedragen vanuit het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit programma is bedoeld voor innovatieve midden- en kleinbedrijven in Noord-Nederland en wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).