Subsidie voor vernieuwing in de landbouw

De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) krijgt € 27.000 subsidie van de provincie voor demonstraties van mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van robots in de landbouw. Ook krijgt de stichting € 16.000 euro voor demonstraties van tien verschillende biologische gewassen en de aanleg van een proefperceel met strokenteelt.  De provincie Groningen investeert in duurzame innovatie van de landbouw. Daarbij is niet alleen de opbrengst maar ook de balans met de natuur van belang.

Demonstraties

De SPNA houdt dit voorjaar op de proefboerderijen in Munnekezijl en Ebelsheerd en op een akkerbouwbedrijf in Zuidbroek demonstraties voor akkerbouwers uit de omgeving. Hierbij laten ze systemen zien voor bijvoorbeeld schoffelen en zaaibedden aanleggen. Ook zijn er op Ebelsheerd demonstraties met biologische gewassen, waarbij er bijvoorbeeld aandacht is voor onkruidbestrijding, bemesten en de afzetmogelijkheden.

Robots

In de landbouw wordt steeds meer met robots gewerkt. Robots kunnen heel precies werken en bovendien zijn ze licht van gewicht waardoor ze niet zo snel voor bodemverdichting zorgen. Robots kunnen ook gebruikt worden bij strokenteelt, waarbij op een perceel stroken met verschillende soorten gewassen, soms ook met bloemen en grassen, worden afgewisseld.

Strokenteelt

Op Ebelsheerd in Nieuw-Beerta wordt onderzocht wat de voordelen en uitdagingen zijn van strokenteelt. Een perceel met één soort gewas wordt straks ingericht met verschillende soorten gewassen, zoals sperziebonen,  pompoenen, klaver en tarwe. De verwachting is dat een afwisseling van gewassen beter is voor de bodem. Zo ontstaan er minder snel ziekten, wat beter is voor de biodiversiteit. Deze nieuwe kennis wordt op Ebelsheerd overgebracht op andere ondernemers in de omgeving.