Subsidie voor vernieuwende projecten levert tientallen nieuwe banen op

Er zijn weer subsidies verleend aan vernieuwende projecten vanuit het succesvolle Innovatief Actieprogramma Groningen. De projecten krijgen elk 150.000 euro en kunnen tientallen extra banen opleveren de komende jaren. In de projecten is aandacht voor aardbevingsschade, slimme straatverlichting, COPD-patiënten en kinderen met psychische klachten.

Er zijn weer subsidies verleend aan vernieuwende projecten vanuit het succesvolle Innovatief Actieprogramma Groningen. De projecten krijgen elk 150.000 euro en kunnen tientallen extra banen opleveren de komende jaren. In de projecten is aandacht voor aardbevingsschade, slimme straatverlichting, COPD-patiënten en kinderen met psychische klachten.

Aardbevingsmeter

De bedrijven Schuddema, Medusa Explorations BV en Embed Engineering BV hebben het platform Bevingmeter ontwikkeld. Wie last heeft gehad van aardbevingen kan hiermee de schade registreren, maar ook informatie krijgen over de bevingen in de omgeving. De data worden beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek en bedrijven. De Bevingmeter maakt gebruik van de bevingssensoren die al in het  aardbevingsgebied aanwezig zijn, aangevuld met informatie van de bevingsapp voor mobiele telefoons. De vinding moet in de toekomst ongeveer twintig banen opleveren.

Shirt voor COPD-patiënten

De bedrijven Medwear en Relitech ontwikkelen samen met het Canadese Hexoskin en het Radboud UMC uit Nijmegen een intelligent shirt voor COPD-patiënten. COPD is een chronische longziekte, waarbij patiënten veel last hebben van benauwdheid. Met het zogenaamde 'Smart Care Shirt' kan worden gemeten hoeveel lucht er in de longen van een patiënt achterblijft. Het project moet op de korte termijn vier nieuwe banen opleveren en in de komende vijf jaar mogelijk elf nieuwe banen, afhankelijk van waar de productie van shirts in de toekomst plaatsvindt.

Slimme straatverlichting

Het Energy Transition Centre (EnTranCe) en de bedrijven TVIlight BV, Citylife Software BV en Fluctus BV krijgen subsidie voor het project 'FIREFLY'. TVILight heeft in het verleden intelligente straatverlichting ontwikkeld, waarbij het licht met behulp van sensoren automatisch dimt of feller wordt, afhankelijk van de hoeveelheid verkeer. Nu gaat het bedrijf het systeem verder ontwikkelen, zodat het bijvoorbeeld ook kan worden gebruikt voor het meten van verkeersstromen en het aansturen van stoplichten op basis van verkeersdrukte. Als er belangstelling voor het systeem is, wordt het op de markt gebracht. In dat geval kan het project veertien banen opleveren.

Kinderen met psychische problemen

GGZ-instelling OCRN BV, ICT-bedrijf Madlogic BV en de Hanzehogeschool ontwikkelen samen digitale vragenlijsten voor kinderen met psychische problemen. Nu moeten kinderen en hun ouders vaak lange vragenlijsten van meer dan honderd vragen invullen, die ze vaak moeilijk begrijpen. De samenwerkende partijen hebben een compacte digitale vragenlijst met veertien vragen ontwikkeld. De nieuwe vragenlijst moet in de toekomst  de nieuwe standaard worden, waarmee de diagnose voor de vijf meest voorkomende psychiatrische stoornissen onder kinderen is vast te stellen en er efficiënter behandeld kan worden. Naar verwachting levert het project vier nieuwe banen op. 

Innovatief Actieprogramma

Het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG) is bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie. Het vierde programma is in november gestart en loopt tot en met 2017. In totaal is 5,8 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan er nu nog ruim 1 miljoen over is. Gezien het grote aantal aanvragen worden geen nieuwe initiatieven meer in behandeling genomen.