Subsidie voor vernieuwend zorgproject De Hoven

Het vernieuwende zorgproject 'Familiehuis' van Stichting De Hoven krijgt een subsidie van € 75.000 van de provincie Groningen. Het gaat om een experiment waarbij familie, vrijwilligers en zorgverleners samen bepalen hoe de zorg voor hun familielid in het verpleeghuis eruit moet zien.  

Meer regie 

Het doel van het project 'Familiehuis' is dat familie en bewoners meer de regie houden over hun leven in het verpleeghuis. In samenwerking met familie, zorgverleners en vrijwilligers kan de zorg op bepaalde punten aangepast worden, bijvoorbeeld door een aangepaste maaltijd of extra persoonlijke aandacht. In het experiment moet duidelijk worden hoe de gewenste samenwerking vorm kan krijgen en wat er voor nodig is om de regie bij familie en bewoners te laten. Met welke wettelijke bepalingen krijg je dan te maken en wat moeten vrijwilligers en zorgmedewerkers hiervoor kunnen? De subsidie voor dit experiment past in de ambitie van de provincie waarbij iedereen in zijn eigen omgeving kan beschikken over goede zorg. 

Verbeteren van de zorg door samenwerking

Het project draagt bij aan het verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen, ondersteunt mantelzorgers en maakt het mogelijk om zorgmedewerkers efficiënter in te zetten. De resultaten van dit experiment worden ook gebruikt om de samenwerking in intensieve zorg buiten het verpleeghuis te verbeteren. Daarmee levert het ook een bijdrage aan de leefbaarheid.

Subsidieregeling zorg en voorzieningen

Met de subsidieregeling zorg en voorzieningen wil de provincie de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en voorbereiden op de toekomst. Goede ideeën voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw met daarbij ook zorg komen in aanmerking voor een subsidie. Dat geldt ook voor plannen om de zorg te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.