Subsidie voor verduurzaming kerk Overschild

De Stichting Oude Groningen Kerken krijgt een subsidie van € 260.000 voor het verduurzamen van de kerk van Overschild. Deze kerk is een rijksmonument. Het gebouw wordt gerestaureerd en bouwkundig versterkt en de aardbevingsschade wordt hersteld. Tegelijkertijd krijgt de kerk een nieuwe bestemming en wordt het gebouw duurzaam gemaakt. Voor dit project werkt de Stichting Oude Groninger Kerken onder meer samen met de Hanzehogeschool.

Verduurzaming

Bij het verduurzamen van de kerk wordt gebruik gemaakt van het concept 'WarmBouwen'. Daarbij worden de binnenmuren met behulp van warmtepompen op een constante temperatuur gehouden. Ook krijgt het gebouw een dak van zonnewarmtecollectoren. Dit is nog nooit toegepast bij een rijksmonumentale kerk. Deze pilot sluit ook goed aan bij de eerste versterking van het dorp Overschild.

Vaklieden

In Groningen is specifiek behoefte aan het opleiden van vaklieden, zodat zij het erfgoed aardbevingsbestendig in stand kunnen houden en restaureren. Dat betekent dat de theoretische en praktische lesstof in het onderwijs hier goed op moet aansluiten. In 2018 heeft het ministerie van OCW aan de provincie Groningen bedrag van 1 miljoen euro toegekend om innovatie op het gebied van duurzaamheid, herbestemming en vakmanschap te organiseren en dit te koppelen aan het onderwijs. Zo kunnen opleidingen die zich hiermee bezighouden zich  ontwikkelen en vernieuwen en kan het benodigde vakmanschap voor erfgoedpanden hierop aansluiten. De provincie Groningen stimuleert duurzaamheid door een aantal proefprojecten te subsidiëren en te onderzoeken hoe duurzaamheid op een vernieuwende manier kan worden gekoppeld met onderhoud en herbestemming van monumenten en onderwijs. Bij het onderzoek worden de ervaringen uit de proefprojecten ook meegenomen.