Subsidie voor verbetering winkelgebieden Westerwolde en Eemsdelta

De gemeenten Westerwolde en Eemsdelta krijgen een bijdrage van de provincie voor de verbetering van winkelgebieden. In Westerwolde gaat het geld naar de ontwikkeling van het centrumplan voor Ter Apel. De nieuwe gemeente Eemsdelta krijgt een bijdrage voor het aanstellen van een zogeheten 'leegstandmakelaar'.

Foto: Metha Eikens

Inrichting centrum Ter Apel

De gemeente Westerwolde stelt samen met winkeliers, vastgoedeigenaren en inwoners een centrumplan voor Ter Apel op. Hierin komt te staan hoe het winkelcentrum zodanig ingericht kan worden dat er ook in de toekomst voldoende mensen blijven winkelen. Ook krijgen ondernemers duidelijke spelregels over wat er in het centrum voor hen mogelijk is. 

Leefbaarheid

Een sterk winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van Ter Apel. Het dorp heeft te maken met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing en veranderd koopgedrag. Deze ontwikkelingen hebben ook effect op hoe het centrum is ingericht. Volgens de gemeente Westerwolde staat het centrum van Ter Apel er over het algemeen goed voor maar kunnen de inrichting en de sfeer verbeterd worden. De gemeente hoopt dat het winkelcentrum er met het plan weer een tijd tegenaan kan. 

Leegstandsmakelaar

De nieuwe gemeente Eemsdelta (een herindeling van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum) krijgt van de provincie Groningen een subsidie van € 25.000 euro om een zogenoemde 'leegstandsmakelaar' aan te stellen. Deze persoon wordt volgend jaar benoemd en moet ervoor zorgen dat de centra in de nieuwe gemeente aantrekkelijk blijven en ook op langere termijn kunnen blijven bestaan.

Ruimte voor kunst en cultuur

De leegstandsmakelaar gaat straks in gesprek met winkeliers, makelaars en eigenaren van panden over de invulling van panden die leeg staan of leeg komen te staan. De nieuwe gemeente Eemsdelta wil meer ruimte geven aan initiatieven in de detailhandel die minder commercieel zijn, zoals op het gebied van kunst en cultuur.

Subsidieregeling Retailagenda

De bijdragen van de provincie komt uit de subsidieregeling Retailagenda, waarmee we gemeenten ondersteunen bij de ontwikkeling van winkelgebieden.