Subsidie voor verbetering kwaliteit landschap, steden en dorpen

De provincie Groningen stelt dit jaar 150.000 euro subsidie beschikbaar voor het verbeteren en onder de aandacht brengen van de ruimtelijke kwaliteit van het Groninger landschap. Ruimtelijke kwaliteit heeft te maken met de herkenbaarheid van het landschap; dat zichtbaar is hoe het is ontstaan. Oude waterlopen en wegen lopen door in stad en dorp en geven het gebied samen met de bebouwing een eigen karakter. De subsidie is bedoeld voor onderzoek naar de kwaliteiten van het landschap, van steden of van dorpen. Overheden, bedrijven en particulieren kunnen gebruik maken van de subsidie.

Nieuwe ontwikkelingen

Bij nieuwe ontwikkelingen in het landschap is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de bestaande kwaliteiten van een gebied. Bijvoorbeeld bij de nieuwbouw van gebouwen of de aanleg van wegen in het landschap of woningbouw in dorpen of steden. Door bij nieuwe ontwikkelingen uit te gaan van het eigen karakter van een gebied, verbetert de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Ruimtelijke kwaliteit zorgt voor een herkenbare omgeving en maakt dat inwoners zich er thuis voelen. Goede ruimtelijke kwaliteit zorgt ervoor dat nieuwe gebouwen en landschap ook op de lange termijn hun waarde behouden.

De subsidie sluit aan bij het beleid van de provincie voor erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap.