Subsidie voor verbeteren en verduurzamen huizen in aardbevingsgebied

Eigenaren van huizen in het aardbevingsgebied die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen kunnen vanaf 1 juli in aanmerking komen voor subsidie voor het verbeteren van hun huis. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt hiervoor € 300 miljoen beschikbaar, uitgesmeerd over drie jaar.

Subsidie van maximaal € 10.000

Voor inwoners van het aardbevingsgebied was niet altijd duidelijk of hun huis nog in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen opgenomen zou worden. Daardoor stelden ze vaak onderhoud en verbeteringen aan hun huis uit. Deze mensen komen in aanmerking van een subsidie van maximaal € 10.000 voor achterstallig onderhoud en verbetering van hun huis. Dit geld is bedoeld voor het verbeteren en verduurzamen van het huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld aan het aanschaffen van zonnepanelen, isolatie of HR++-glas. Ook is het geld in te zetten voor de verbouwing van de badkamer of keuken of voor deelname aan een lokaal energieproject. 

Snel aanvragen

In totaal is er € 300 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat bedrag wordt uitgesmeerd over drie jaar: € 75 miljoen in 2021, € 150 miljoen in 2022 en nog eens € 75 miljoen in 2023. Aanvraag van de subsidie loopt via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Door de zogenaamde jaarplafonds werken zij volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt.  

Voorwaarden

Inwoners die voor de subsidie van € 10.000 in aanmerking willen komen, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Ze zijn particuliere eigenaar van een gebouw die bestemd of mede bestemd is voor bewoning. Eigenaren met een bedrijf aan huis komen ook in aanmerking. Bijvoorbeeld een kapsalon aan huis.
  • Het huis is geen onderdeel van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. 
  • Het huis staat in een van de postcodes waar de Waardedalingsregeling van IMG geldt. Of in de postcodes 9679, 9681 of 9682 in de gemeente Oldambt.
  • Het huis is gebouwd en opgeleverd vóór 1 januari 2016. 
  • Inwoners kunnen twee keer een aanvraag indienen. Dit geldt per adres en mag tot een maximum van € 10.000. Dus bijvoorbeeld een keer € 3.000 euro en een keer € 7.000.
  • Maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moeten binnen drie jaar uitgevoerd worden. 

Versterkingsprogramma NCG

Inwoners in het aardbevingsgebied die hierover geen brief hebben ontvangen van de gemeente, maken geen deel uit van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. Ruim 26.000 adressen uit de hele provincie zijn onderdeel van dit programma. Deze adressen zijn afkomstig uit eerdere gemeentelijke versterkingsplannen. Inwoners van huizen die onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen kunnen een beroep doen op andere subsidies.